Jolanta Łysakowska
Pedagog, Oligofrenopedagog, Logopeda, Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Trener Rozwoju Osobistego, Trener Wspomagania Oświaty, Doradca w zakresie Przywództwa Edukacyjnego i Biznesowego, Terapeuta Behawioralny, Terapeuta Zajęciowy, Arteterapeuta, Naturoterapeuta, specjalista z zakresu zarządzania w oświacie, instruktor wielu technik rękodzielniczych.

Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach. Jest nauczycielem dyplomowanym. Pracowała zarówno jako nauczyciel ogólny, jak też wspierający w grupie integracyjnej oraz nauczyciel w grupie specjalnej. Posiada 10-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora placówek edukacyjnych, przedszkola integracyjnego oraz niepublicznego.


czytaj więcej..
Grażyna Szafraniec
Pedagog i arteterapeuta. Doktor nauk humanistycznych, w zakresie diagnostyki i terapii psychopedagogicznej, tytuł uzyskany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1997 roku. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej. Od 1985 roku pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi wykłady, ćwiczenia, warsztaty i praktyki dla studentów tego Wydziału oraz innych śląskich uczelni. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych.


czytaj więcej..
Magdalena Morchat
Psycholog, oligofrenopedagog, autystolog, specjalista ds. wczesnej interwencji, terapeuta zachowania, terapeuta ręki oraz instruktor masażu Shantala i Shantala Body Touch, terapeuta umiejętności społecznych (TUS), trener sensoplastyki. 
Absolwentka kierunku psychologia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie Pedagogiczne oraz Oligofrenopedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, a także kurs kwalifikacyjny Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Edukacji Ucznia z Autyzmem w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.


czytaj więcej..
Sara Knapik-Szweda
Jest magistrem Muzykoterapii, doktorat w zakresie nauk humanistycznych, jest nauczycielem akademickim Akademii Muzycznej w Katowicach. Pracuje z młodzieżą, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi warsztaty z zakresu muzykoterapii. O swoich doświadczeniach opowiada w sposób bardzo ciekawy. Aktywizuje uczestników do wspólnej ekspresji muzycznej, udowadniając, że nawet osoby bez zdolności w tym zakresie potrafią nawiązywać kontakt i budować relacje wykorzystując takie instrumenty jak bębenek, dzwonki, pałeczki, grzechotka...



czytaj więcej..
Sylwia Barucha
Pedagog, trener, specjalista pracy socjalnej, specjalista ds. kompetencji kluczowych, trener umiejętności społecznych (TUS). 
Absolwentka kierunku pedagogika resocjalizacyjna na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach pomocy i integracji społecznej na Wydziale Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Od wielu lat związana z pomocą społeczna i pracą na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin. Czynnie działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadząc także szkolenia w tym zakresie.
Certyfikowany trener umiejętności społecznych. Specjalista w zakresie Kompetencji Kluczowych i Procesu Wspomagania.
Agnieszka Słyszko
Dyplomowana muzykoterapeutka - absolwentka muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz trzyletniego studium muzykoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.  
Uczestniczka wielu warsztatów i kursów z zakresu wykorzystania muzyki w psychoterapii oraz leczeniu ambulatoryjnym w kraju i za granicą. 
Kierownik zespołu "Healing Voices" zajmującym się promowaniem muzyki w ośrodkach zdrowia. Nieustanie szuka inspiracji także do własnego rozwoju i rozwija swoje pasje. Obecnie przeżywa fascynację beatboxem oraz muzyką jazzową. 
Ponadto z zamiłowania pedagog pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, wierna od paru lat tańcu współczesnemu, jodze i literaturze anglojęzycznej.


czytaj więcej..
Agata Śliwa
Aktorka, konferansjer, kierownik produkcji filmowej, instruktor teatralny. 
Absolwenta Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpomysłodawca oraz koordynator Festiwalu Małych Form Artystycznych. 
Współpracuje z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, z Teatrem Nowym w Zabrzu oraz z Teatrem Trip.
Jest współtwórcą autorskiego programu pt. „Przygoda z teatrem BEZ BARIER”, który przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz osób autystycznych. 
Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu „Z kulturą”


czytaj więcej..
Ewelina Dehn
Jest terapeutą zajęciowym, choreoterapeutą, ukończyła pedagogikę terapeutyczną z oligofrenopedagogiką. 
Od wielu lat jest związana z Teatrem Rozbark w Bytomiu, gdzie prowadzi zespół integracyjny INTEGRA.
Pracuje w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich. Prowadzi zajęcia terapeutyczne w szpitalu na oddziale patologii ciąży. 
Pracowała w Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej, w ośrodku adopcyjnym, w szkole podstawowej i specjalnej 


czytaj więcej..
Małgorzata Patrycja Ślusarska
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Terapeuta zajęciowy.
Artysta plastyk - zajmuje się szeroko pojętą sztuką, między innymi tworzy projekty graficzne, dekoracje wnętrz oraz maluje obrazy. 
Pracuje jako arteterapeuta na oddziale nerwic w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze. W Szpitalu MSW prowadzi również zajęcia z terapii zajęciowej z dziećmi oraz choreoterapię z młodzieżą.


czytaj więcej..
Anna Przybysz
Jest magistrem wychowania plastycznego. Ukończyła Studia Wyższe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filia w Cieszynie „Instytut Sztuki” dyplomem z grafiki i fotografii. W 2000 roku współpracowała z Galerią “MIRA” w Katowicach (autorska galeria G.Safronowa). Tam zdobyła doświadczenie w organizacji wystaw i wernisaży.




czytaj więcej..
Anna Bobrzecka
Anna Bobrzecka ukończyła Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach na kierunku pedagogika specjalna z informatyką w kształceniu specjalnym. Posiada kwalifikacje oligofrenopedagoga i pracownika socjalnego. Ma doświadczenie w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjnych. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną. Prowadziła zajęcia metodą ośrodków pracy, oraz z elementami metod: Sherborn, Knill’ów, Denisona, Kheparta, Dobrego Startu.




czytaj więcej..
Ewa Walasek - Grzegorzak
Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, wydział Pedagogiki i Psychologii w zakresie zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Jest pedagogiem, oligofrenopedagogiem i terapeutą, specjalistą terapii behawioralnej. Jest certyfikowanym coachem i arteterapeutą. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolu miejskim w Chorzowie oraz prywatnym w Katowicach.


czytaj więcej..
Marta Matlingiewicz
Z wykształcenia jest socjologiem. Od kilku lat pracuje w organizacjach pozarządowych. Jej pasją jest praca z młodzieżą i działalność wolontariacka w fundacji "Dr Clown". W pracy z młodymi ludźmi wykorzystuje metodę projektową, promującą wolontariat. Prowadzi samodzielne warsztaty dla nauczycieli i terapeutów z zakresu śmiechoterapii. Prywatnie jest osobą pogodną, optymistyczną i uśmiechniętą. Zainteresowana ideą wolontariatu, której poświęciła swoją pracę licencjacką.


czytaj więcej..
Agnieszka Szymborska-Krężel
Magister Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Arteterapeuta, ukończyła studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda, Tyflopedagog, Instruktor Nordinc Walking.  
Terapeuta na pracowni rękodzielniczej na Warsztatach Terapii Zajęciowej głównie dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownia ta specjalizuje się w wyrobie kartek okolicznościowych oraz w wyrobach z wełny czesankowej filcowanej na mokro. 
Terapeuta w firmie WTZ Sp.z o.o. Instruktor Orientacji Przestrzennej i samodzielnego poruszania się.
Joanna Kusz
Pedagog specjalny, arteterapeuta. 
Pracownik Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Bytomiu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Bytomiu. 
Współautorka programu arteterapeutycznego "W magicznym świecie sztuki" dostosowanym do potrzeb i możliwości wychowanków upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami.
Wojciech Kotylak
Plastyk, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, pedagog teatru, arteterapeuta, certyfikowany edukator arteterapii SAP KAJROS, członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę.  
Ukończył: 
Państwowe Studium Kultury i Oświaty w Warszawie, 
Szkoła Profilaktyki Uzależnień w Zabrzu, 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie - oligofrenopedagogika, 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Arteterapia,
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – socjoterapia z elementami profilaktyki, 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie - Organizacja Pomocy Społecznej.  


czytaj więcej..
Maciej Kozubik
Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Ekonomia, Ubezpieczenia Gospodarcze) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wydział zamiejscowy w Chorzowie (Akademia Coacha oraz Akademia Trenerów Biznesu). Wiele lat prowadził własną firmę, pracował również dla kilku korporacji, w tym międzynarodowych. Jest człowiekiem o dużym dystansie do siebie i świata. Świadomym optymistą, który w każdej porażce dostrzeże coś pozytywnego.


czytaj więcej..
Dariusz Grzegorzak
Jest przede wszystkim sprzedawcą - praktykiem. Będąc studentem podejmował pracę w różnych branżach m. in. przy zakładaniu kanalizacji, na lotnisku w Pyrzowicach, w firmie kurierskiej GLS... Swoją przygodę ze sprzedażą rozpoczął jednak w 2004 roku gdy podjął pracę w Telekomunikacji Polskiej na stanowisku telesprzedawcy. Sprzedawał plany taryfowe i Neostradę. Po trzech miesiącach zaczął uzyskiwać najlepsze wyniki, przez następnych piętnaście miesięcy pozostawał na 3 miejsca w rankingu miesięcznym (na około 100 osób).


czytaj więcej..
Leszek Angulski
Jest instruktorem Masażu Dźwiękiem przy pomocy Mis Dźwiękowych. Prowadzi certyfikowane kursy masażu dźwiękiem Mis, Gongów, oraz warsztaty, na których stara się wskazać ścieżki głębokiej pracy z sobą wykorzystując techniki oddechowe, medytacje.



czytaj więcej..
Tomasz Gluźniewicz
Psycholog Biznesu, Socjolog, Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Trener Rozwoju Osobistego, Trener Wystąpień Publicznych, Trener Wspomagania Oświaty, Doradca w zakresie Przywództwa Edukacyjnego i Biznesowego, Terapeuta Behawioralny, Arteterapeuta, Naturoterapeuta, Konsultant, Auditor, specjalista z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania w oświacie, zarządzania systemami jakości, zarządzania ochroną środowiska.

Przez wiele lat zarządzał firmami działającymi na rynku polskim oraz zagranicznym, pracował również z powodzeniem na własny rachunek. Ma zmysł i umiejętności organizacyjne. Doświadczenie w zakresie organizacji i nadzoru szkoleń dla kadry zarządzającej zdobywał w branży działającej w obszarze Systemów Zarządzania Jakością ISO.


czytaj więcej..
Odeszli, lecz są w naszych sercach i naszej pamięci...
Agata Witkowska
    ... zmarła 04 marca 2012r.
pozostajemy w głębokim smutku i wspominamy z uśmiechem,
bo Agatka nadal jest z nami...
Aktorka dramatu (ekstern). Absolwentka Studium dla Aktorów Lalkarzy w Będzinie oraz Wydziału Filologicznego (kulturoznawstwo) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po scenach Będzina, Gniezna, Gorzowa Wielkopolskiego i Katowic, w roku 1994 związała się z Teatrem Rozrywki.
Uczestniczyła także w produkcjach spektakli jako asystent reżysera.
Była współautorką, wykonawczynią i koordynatorką cieszącego się do dziś dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, a powstałego w roku 2008, projektu edukacyjnego SZKOŁA TEATRU.


czytaj więcej..
Jacenty Jędrusik
     ... zmarł 25 czerwca 2013r. 
pozostajemy w głębokim smutku i wspominamy z uśmiechem,
bo Jacenty nadal jest z nami...

To jeden z najbardziej wytrawnych aktorów Województwa Śląskiego i wielka osobowość chorzowskiej sceny. Stworzył tu kilka naprawdę wybitnych kreacji i ogromną liczbę znakomitych ról, w tym również drugoplanowych „smaczków”, jak chociażby Arderiu w Przygodzie fryzjera damskiego. Do jego najważniejszych ról na chorzowskiej scenie należą: Konferansjer i Generał Haig w Rozkosznej wojnie, Mistrz Ceremonii w Cabarecie, Lejzor Wolf w Skrzypku na dachu, Stary w Śladach, Peron w Evicie, Służący-Sancho Pansa w Człowieku z La Manchy, Król Herod w Jesus Christ Superstar, Francis Otis w Canterville Ghost i Ksiądz Piórko w Terapii Jonasza, Gabriel John Utterson w musicalu Jekyll & Hyde” oraz Nikodem Dyzma w spektaklu Dyzma – musical. Ale to nie wszystko. Prowadzi warsztaty z zakresu teatroterapii, emisji i higieny głosu, dykcji, retoryki...


czytaj więcej..
ARTETERAPIA - Studia podyplomowe

TERAPIA ZAJĘCIOWA - Studia podyplomowe

COACHING w zdrowiu i terapii - studia podyplomowe

ARTETERAPIA - Kurs 120 godzin

ARTETERAPIA - Kurs metodyczny z superwizją 120 godzin

PLENER MALARSKI - wakacje inne niż zwykle

VEDIC ART - warsztat malarski

W KOBIECYM GRONIE - warsztaty uważności i relaksacji

SYLWOTERAPIA i TERAPIA LASEM - kurs i warsztaty wakacyjne

ZMALUJ COŚ.... czyli wakacje z farbą i pędzlem dla każdego

IKONOPISANIE - wczasy i kurs

WCZASY Z ARTETERAPIĄ

MAKRAMA - kurs 30 godz.

ARTETERAPIA w pracy z młodzieżą i dorosłymi - Kurs 40 godzin

CHOREOTERAPIA I TANIEC TERAPEUTYCZNY - Kurs 40 godzin

TEATR W EDUKACJI, PROFILAKTYCE I TERAPII - Kurs 40 godzin

Program 60+

AKADEMIA MENEDŻERA - Kurs 100 godzin

AKADEMIA COACHINGU - Kurs 100 godzin

AKADEMIA TRENERA - Kurs 100 godzin

PRAKTYK NLP - Kurs 60 godzin

MASTER NLP - Kurs 60 godzin

TRENER NLP - Kurs 100 godzin

---

SZKOLENIA BIZNESOWE

MODUŁ I - Budowanie relacji z klientem i pracownikami

MODUŁ II - Tajemnice skutecznej sprzedaży

MODUŁ III - Rozwój zawodowy pracowników

MODUŁ IV - Rozwój firmy, urzędu, organizacji

MODUŁ V - Nie tylko dla liderów

MODUŁ VI - Zanim zostaniesz pracownikiem

SZKOLENIA PEDAGOGICZNE

MODUŁ I - Dziecko zdolne w placówce edukacyjnej

MODUŁ II - Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MODUŁ III - Doskonalenie warsztatu pracy

MODUŁ IV - Rozwój zawodowy

MODUŁ V - Budowanie relacji z rodzicami i uczniami

MODUŁ VI - Rozwój osobisty

KONFERANSJER

DLA DZIECI: URODZINY, FESTYNY, OPIEKA





posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR