mgr Jolanta Łysakowska
Pedagog, Oligofrenopedagog, Logopeda, Dyplomowany coach, Trener biznesu, Trener rozwoju osobistego, Trener wspomagania oświaty, Trener kompetencji kluczowych, Trener oraz Ekspert edukacji włączającej, Doradca w zakresie przywództwa edukacyjnego i biznesowego, Terapeuta behawioralny, Terapeuta zajęciowy, Arteterapeuta, Naturoterapeuta, Specjalista z zakresu zarządzania w oświacie, Instruktor wielu technik rękodzielniczych, nauczyciel metody Vedic Art.

Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach. Jest nauczycielem dyplomowanym. Pracowała zarówno jako nauczyciel ogólny, jak też wspierający w grupie integracyjnej oraz nauczyciel w grupie specjalnej. Posiada 10-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora placówek edukacyjnych, przedszkola integracyjnego oraz niepublicznego.


czytaj więcej..
dr Grażyna Szafraniec
Pedagog i arteterapeuta. Doktor nauk humanistycznych, w zakresie diagnostyki i terapii psychopedagogicznej, tytuł uzyskany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1997 roku. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej. Od 1985 roku pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi wykłady, ćwiczenia, warsztaty i praktyki dla studentów tego Wydziału oraz innych śląskich uczelni. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych.


czytaj więcej..
dr Sara Knapik-Szweda
Jest magistrem Muzykoterapii, doktorat w zakresie nauk humanistycznych, jest nauczycielem akademickim Akademii Muzycznej w Katowicach. Pracuje z młodzieżą, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi warsztaty z zakresu muzykoterapii. O swoich doświadczeniach opowiada w sposób bardzo ciekawy. Aktywizuje uczestników do wspólnej ekspresji muzycznej, udowadniając, że nawet osoby bez zdolności w tym zakresie potrafią nawiązywać kontakt i budować relacje wykorzystując takie instrumenty jak bębenek, dzwonki, pałeczki, grzechotka...czytaj więcej..
dr Magdalena Morchat
Psycholog, oligofrenopedagog, autystolog, specjalista ds. wczesnej interwencji, terapeuta zachowania, terapeuta ręki oraz instruktor masażu Shantala i Shantala Body Touch, terapeuta umiejętności społecznych (TUS), trener sensoplastyki. 
Absolwentka kierunku psychologia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Przygotowanie Pedagogiczne oraz Oligofrenopedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, a także kurs kwalifikacyjny Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Edukacji Ucznia z Autyzmem w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.


czytaj więcej..
mgr Sabina Szybka
Tancerka, Choreograf, Nauczyciel tańca, wiedzy o folklorze, wiedzy o kulturze polskiej. 
Związana z tańcem od dziecka. 25 lat kariery scenicznej w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny, gdzie zaczynała jako tancerka, koryfej, potem solistka zespołu, w ostatnim okresie równolegle z tańcem - asystentka kierownika baletu. 
Ukończyła Kurs Kwalifikacyjny Nauczyciel tańca, Instruktorsko-Choreograficzny, Kulturoznawstwo, Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną oraz podyplomowo – Przygotowanie Pedagogiczne, a także kurs Choreoterapia i taniec terapeutyczny.
mgr Agnieszka Siemek
Studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Katowicach oraz w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Filia w Wodzisławiu Śląskim. 
Od 2006r. Terapeuta zajęciowy, w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” w Krzeszowicach. Pracuje z pacjentami oddziału rehabilitacji: neurologicznej, kardiologicznej oraz ogólnoustrojowej. Interesuje się technikami łagodzenia stresu, prowadzi relaksację z wykorzystaniem choreoterapii, muzykoterapii i masażu. Certyfikowany terapeuta I stopnia terapii metodą Sonezelen. Certyfikowany terapeuta ręki. Pracowała w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie jako nauczyciel arteterapii osób dorosłych kształcących się w zawodzie terapeuty zajęciowego. Kursy: choreoterapia, muzykoterapia, masaż dźwiękiem (misy tybetańskie), masaż relaksacyjny. W 2020 roku powołała do życia STREFA ZMYSŁÓW Centrum Relaksu Rozwoju Edukacji i Terapii.


czytaj więcej..
mgr Ewelina Dehn
Jest terapeutą zajęciowym, choreoterapeutą, ukończyła pedagogikę terapeutyczną z oligofrenopedagogiką. 
Od wielu lat jest związana z Teatrem Rozbark w Bytomiu, gdzie prowadzi zespół integracyjny INTEGRA.
Pracuje w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich. Prowadzi zajęcia terapeutyczne w szpitalu na oddziale patologii ciąży. 
Pracowała w Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej, w ośrodku adopcyjnym, w szkole podstawowej i specjalnej 


czytaj więcej..
Katarzyna Grysko
Ukończyła z wyróżnieniem studia pierwszego stopnia na kierunku Terapia artystyczna specjalność ARTETERAPIA.
Absolwentka bytomskiej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego oraz studiów licencjackich na kierunku Arteterapia.
Ukończyła kurs Choreoterapia i taniec terapeutyczny w Fabryce Kreatywności oraz kurs zarządzania social mediami z Piotrem Chmielewskim w Social Media Now.  
Ukończyła roczne szkolenie z zakresu technik terapii tańcem i analizy ruchu według Labana w Warszawie. Certyfikowany instruktor alpakoterapii. 

Dzięki współpracy z Fabryką Kreatywności z Chorzowa prowadziła warsztaty rozwojowe z dziećmi romskimi i polskimi z Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie oraz zajęcia z zakresu choreoterapii z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Bytomiu.czytaj więcej..
mgr Agata Śliwa
W 2011 roku zdała egzamin aktorski przed Państwową Komisją Weryfikacyjną ZASP i otrzymałam tytuł aktora dramatu. 

Magister Organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej.
Aktorka teatru i telewizji.

Ważnym aspektem jest to, że pierwsze kroki na profesjonalnej scenie stawiała już w czwartej klasie szkoły podstawowej w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 
Po maturze związała się z Narodowym Teatrem Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu gdzie zagrała w wielu produkcjach (m.in. „Szewczyk Dratewka”, reż. Michał Hachlowski, „Królowa Śniegu”, reż. Krzysztof Weber, „Wina i Kara”, reż. Michał Hachlowski, „Burzliwe przygody Robinsona”, reż. Michał Hachlowski, „Jabłko Adama”, reż. Krzysztof Weber, „Ten, który wie”, reż. Krzysztof Weber, „Fredrymałki”, reż. Maciej Ferlak). Współpracowała również m.in.: z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu („Królewna Śnieżka”, reż. Karol Suszka, „Cymes! Cymes!” reż. Jan Szurmiej) czy z Teatrem Nowej Sztuki w Rudach („Trzy kobiety” reż. Dariusz Jezierski). Od października 2014 r. związana z Teatrem Nowym w Zabrzu.
mgr Sylwia Barucha
Pedagog, trener, specjalista pracy socjalnej, specjalista ds. kompetencji kluczowych, trener umiejętności społecznych (TUS). Absolwentka kierunku pedagogika resocjalizacyjna na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach pomocy i integracji społecznej na Wydziale Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Od wielu lat związana z pomocą społeczna i pracą na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin. Czynnie działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadząc także szkolenia w tym zakresie. Certyfikowany trener umiejętności społecznych. Specjalista w zakresie Kompetencji Kluczowych i Procesu Wspomagania.


czytaj więcej..
mgr Agnieszka Pałka
Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, Wydział Pedagogiki i Psychologii w zakresie pedagogiki socjalno - opiekuńczej. 
Pedagog, animator, arteterapeuta. 
Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. 
Prowadzi warsztaty dla nauczycieli z zakresu plastyki sensorycznej oraz technik plastycznych a także rękodzieła oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. 
Twórczyni Centrum Kreatywności i Rozwoju „Atena”, w którym prowadzi m.in zajęcia dla dzieci oraz warsztaty rozwojowe dla kobiet. 
Prywatnie matka, optymistka, chętnie spędzająca czas nad morzem.

Centrum Kreatywności i Rozwoju ATENA: https://ckir-atena.pl/
mgr Agnieszka Słyszko
Dyplomowana muzykoterapeutka - absolwentka muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz trzyletniego studium muzykoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.  
Uczestniczka wielu warsztatów i kursów z zakresu wykorzystania muzyki w psychoterapii oraz leczeniu ambulatoryjnym w kraju i za granicą. 
Kierownik zespołu "Healing Voices" zajmującym się promowaniem muzyki w ośrodkach zdrowia. 
Nieustanie szuka inspiracji także do własnego rozwoju i rozwija swoje pasje. 
Obecnie przeżywa fascynację beatboxem oraz muzyką jazzową. 
Ponadto z zamiłowania pedagog pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, wierna od paru lat tańcu współczesnemu, jodze i literaturze anglojęzycznej.


czytaj więcej..
mgr Aleksandra Palowska-Królak
 
Arteterapeutka, choreoterapeutka, kobieta kreatywna. 

Ukończyła Studia Podyplomowe „Arteterapia w edukacji i terapii” na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii Humanistyczo - Ekonomicznej w Łodzi oraz kurs „Choreoterapia i taniec terapeutyczny” organizowany przez Prywatną Szkołę Arteterapii Fabryka Kreatywności. 
Prowadzi zajęcia arteterapii dla osób dorosłych w Stowarzyszeniu udzielającym pomocy i wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym i doświadczającym przemocy. 
Jako trenerka Fabryki Kreatywności z pasją wprowadza uczestników zajęć do świata makramy. 
Miłośniczka podróży, kontrastów, różnorodności. Optymistka.


mgr Małgorzata Patrycja Ślusarska
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Terapeuta zajęciowy.
Artysta plastyk - zajmuje się szeroko pojętą sztuką, między innymi tworzy projekty graficzne, dekoracje wnętrz oraz maluje obrazy. 
Pracuje jako arteterapeuta na oddziale nerwic w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze. W Szpitalu MSW prowadzi również zajęcia z terapii zajęciowej z dziećmi oraz choreoterapię z młodzieżą.


czytaj więcej..
mgr Anna Przybysz
Jest magistrem wychowania plastycznego. Ukończyła Studia Wyższe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filia w Cieszynie „Instytut Sztuki” dyplomem z grafiki i fotografii. W 2000 roku współpracowała z Galerią “MIRA” w Katowicach (autorska galeria G.Safronowa). Tam zdobyła doświadczenie w organizacji wystaw i wernisaży.
czytaj więcej..
mgr Anna Bobrzecka
Ukończyła Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach, kierunek: pedagogika specjalna z informatyką w kształceniu specjalnym, subpecjalność: oligofrenopedagogika oraz studia magisterskie pedagogiczne.
Arteteraputka i specjalistka w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem.
 
czytaj więcej..
mgr Ewa Walasek - Grzegorzak
Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim, wydział Pedagogiki i Psychologii w zakresie zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Jest pedagogiem, oligofrenopedagogiem i terapeutą, specjalistą terapii behawioralnej. Jest certyfikowanym coachem i arteterapeutą. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolu miejskim w Chorzowie oraz prywatnym w Katowicach.


czytaj więcej..
mgr Agnieszka Szymborska-Krężel
Magister wychowania fizycznego. Terapeuta zajęciowy w pracowni rękodzielniczej na Warsztatach Terapii Zajęciowej głównie dla osób niewidomych i słabowidzących. Tyflopedagog, arteterapeuta, instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta Instruktor orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. Zainteresowania: rękodzieło, sport.
mgr Joanna Kusz
Pedagog specjalny, arteterapeuta. Pracownik Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Bytomiu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Bytomiu. Współautorka programu arteterapeutycznego "W magicznym świecie sztuki" dostosowanym do potrzeb i możliwości wychowanków upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami.
dr hab. Przemysław Kania
Absolwent Wydziału Aktorskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Filii zamiejscowej we Wrocławiu, rocznik 2007. 

Od 2008 roku wykładowca tegoż wydziału. 12 marca 2012 roku uzyskał stopień doktora sztuki teatralnej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Praca nad rolą Wacława w spektaklu, Pornografia Witolda Gombrowicza w reżyserii Jacka Bunscha w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów. 

Do 2016 adiunkt na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu. 
28 kwietnia 2017r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie oceny ogólnej dorobku artystycznego i pedagogicznego, autorstwa książki „Wyraźnie… Dokładnie… Precyzyjnie… Recytacja i wystąpienia publiczne” oraz na podstawie ról w spektaklach: „Najmniejszy bal świata” w reż. A. Głuch-Klucznik, „Wakacje z duchami” w reż. Jana Jerzego Połońskiego i „Pyza na polskich dróżkach” w reż. A. Klucznika. Od roku akademickiego 2018/2019 profesor uczelni na Wydziale Teatru Tańca Filii w Bytomiu.


czytaj więcej..
mgr Wojciech Kotylak
Plastyk, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, pedagog teatru, arteterapeuta, certyfikowany edukator arteterapii SAP KAJROS, członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę.  
Ukończył: 
Państwowe Studium Kultury i Oświaty w Warszawie, 
Szkoła Profilaktyki Uzależnień w Zabrzu, 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie - oligofrenopedagogika, 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Arteterapia,
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – socjoterapia z elementami profilaktyki, 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie - Organizacja Pomocy Społecznej.  


czytaj więcej..
mgr Dariusz Grzegorzak
Jest przede wszystkim sprzedawcą - praktykiem. Będąc studentem podejmował pracę w różnych branżach m. in. przy zakładaniu kanalizacji, na lotnisku w Pyrzowicach, w firmie kurierskiej GLS... Swoją przygodę ze sprzedażą rozpoczął jednak w 2004 roku gdy podjął pracę w Telekomunikacji Polskiej na stanowisku telesprzedawcy. Sprzedawał plany taryfowe i Neostradę. Po trzech miesiącach zaczął uzyskiwać najlepsze wyniki, przez następnych piętnaście miesięcy pozostawał na 3 miejsca w rankingu miesięcznym (na około 100 osób).


czytaj więcej..
mgr Leszek Angulski
Jest instruktorem Masażu Dźwiękiem przy pomocy Mis Dźwiękowych. Prowadzi certyfikowane kursy masażu dźwiękiem Mis, Gongów, oraz warsztaty, na których stara się wskazać ścieżki głębokiej pracy z sobą wykorzystując techniki oddechowe, medytacje.czytaj więcej..
mgr Maciej Kozubik
Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Ekonomia, Ubezpieczenia Gospodarcze) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wydział zamiejscowy w Chorzowie (Akademia Coacha oraz Akademia Trenerów Biznesu). Wiele lat prowadził własną firmę, pracował również dla kilku korporacji, w tym międzynarodowych. Jest człowiekiem o dużym dystansie do siebie i świata. Świadomym optymistą, który w każdej porażce dostrzeże coś pozytywnego.


czytaj więcej..
mgr inż. Tomasz Gluźniewicz
Psycholog, Socjolog, Dyplomowany coach, Trener biznesu, Trener rozwoju osobistego, Trener wspomagania oświaty, Trener kompetencji kluczowych, Trener edukacji włączającej, Trener wystąpień publicznych, Doradca w zakresie przywództwa edukacyjnego i biznesowego, Terapeuta behawioralny, Arteterapeuta, Naturoterapeuta, Konsultant, Auditor, Specjalista z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania w oświacie, zarządzania systemami jakości, zarządzania ochroną środowiska. 

Przez wiele lat zarządzał firmami działającymi na rynku polskim oraz zagranicznym, pracował również z powodzeniem na własny rachunek. Posiada umiejętności organizacyjne. Doświadczenie w zakresie organizacji i nadzoru szkoleń dla kadry zarządzającej zdobywał w branży działającej w obszarze Systemów Zarządzania Jakością ISO.


czytaj więcej..
Odeszli, lecz są w naszych sercach i naszej pamięci...

mgr Agata Witkowska
    ... zmarła 04 marca 2012r.
pozostajemy w głębokim smutku i wspominamy z uśmiechem,
bo Agatka nadal jest z nami...
Aktorka dramatu (ekstern). Absolwentka Studium dla Aktorów Lalkarzy w Będzinie oraz Wydziału Filologicznego (kulturoznawstwo) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po scenach Będzina, Gniezna, Gorzowa Wielkopolskiego i Katowic, w roku 1994 związała się z Teatrem Rozrywki.
Uczestniczyła także w produkcjach spektakli jako asystent reżysera.
Była współautorką, wykonawczynią i koordynatorką cieszącego się do dziś dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, a powstałego w roku 2008, projektu edukacyjnego SZKOŁA TEATRU.


czytaj więcej..
mgr Jacenty Jędrusik
     ... zmarł 25 czerwca 2013r. 
pozostajemy w głębokim smutku i wspominamy z uśmiechem,
bo Jacenty nadal jest z nami...

To jeden z najbardziej wytrawnych aktorów Województwa Śląskiego i wielka osobowość chorzowskiej sceny. Stworzył tu kilka naprawdę wybitnych kreacji i ogromną liczbę znakomitych ról, w tym również drugoplanowych „smaczków”, jak chociażby Arderiu w Przygodzie fryzjera damskiego. Do jego najważniejszych ról na chorzowskiej scenie należą: Konferansjer i Generał Haig w Rozkosznej wojnie, Mistrz Ceremonii w Cabarecie, Lejzor Wolf w Skrzypku na dachu, Stary w Śladach, Peron w Evicie, Służący-Sancho Pansa w Człowieku z La Manchy, Król Herod w Jesus Christ Superstar, Francis Otis w Canterville Ghost i Ksiądz Piórko w Terapii Jonasza, Gabriel John Utterson w musicalu Jekyll & Hyde” oraz Nikodem Dyzma w spektaklu Dyzma – musical. Ale to nie wszystko. Prowadzi warsztaty z zakresu teatroterapii, emisji i higieny głosu, dykcji, retoryki...


czytaj więcej..

posiada certyfikat jakości
wpis do RIS
wpis do BUR