mgr Anna Bobrzecka

Posiada umiejętności zawodowe:

- diagnoza pedagogiczna, opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjnych, 
- prowadzenie zajęć metodą ośrodków pracy, 
- praca elementami metod: Scherborn, Knill’ów, Denisona, Kheparta, Dobrego Startu, 
- prowadzenie zajęć w różnych grupach wiekowych z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy z dziećmi w normie intelektualnej i niepełnosprawnymi, 
- posługiwanie się piktogramami, elementami języka migowego w pracy z dziećmi z dysfunkcjami słuchu, 
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych, 
- prowadzenie zajęć artete-, muzyko-, biblio-, ergo-terapeutycznych, terapia zajęciowa, 
- organizacja imprez plenerowych, kulturalnych dla uczniów 
- prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, 
- obsługa komputera w różnych edytorach, 
- udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, 
- praca wychowawcza na koloniach, obozach letnich i zimowych.

posiada certyfikat jakości
wpis do RIS
wpis do BUR