ARTETERAPIA - Kurs 160 godzin

Jak rozumiemy arteterapię? 
Dla nas arteterapia to proces zmiany. Zmiany w obszarze, który jest ważny dla uczestników zajęć. Arteterapia daje możliwość harmonijnego, pełnego życia, w równowadze, w dobrych relacja – życia szczęśliwego, tak jak je sobie wyobrażasz. 
To możliwość powrotu lub utrzymywania dobrostanu. 
Arteterapia to droga do siebie, swojej prawdy i swojej misji osobistej.


 

Arteterapia jest coraz bardziej popularną dziedziną edukacji i terapii. Szeroko stosowana przez pedagogów, psychologów i terapeutów. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem rodziców. 
To działania wykorzystujące sztukę, które można stosować w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, z osobami starszymi oraz z niepełnosprawnościami lub chorymi. Warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z elementami arteterapii pomagają w pokonywaniu lęków, uwalnianiu od zahamowań, wzmacniają wiarę we własne możliwości, pobudzają ekspresję twórczą. 
Kształtują wrażliwość i zdolność wyrażania uczuć oraz umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych. Ogromną wartością arteterapii jest jej udział w procesie osobotwórczym człowieka. Działania skoncentrowane są na twórczości rozumianej jako proces, jako tworzenie samego siebie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój wrażliwości percepcyjnej, emocjonalnej i poznawczej, co wpływa na rozwój zdolności twórczych uczestników. Duże znaczenie ma tu podejmowany dialog werbalny i pozawerbalny. Prace powstające podczas działań twórczych są początkiem procesu zmiany... 


Cele Kursu ujęte w kategoriach uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu 
1. Skutecznej komunikacji w edukacji i terapii, procesu grupowego i podstaw pracy z grupą. 
2. Historii, celu i funkcji arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, sztuk teatralnych w edukacji, rozwoju i terapii,     choreoterapii, fotografoterapii, malarstwa intuicyjnego, narzędzi diagnostycznych w arteterapii. 
3. Zasad związanych z planowaniem sesji terapeutycznej.  
4. Podstawowej wiedzy z zakresu pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie i starszymi w arteterapii. 

W zakresie umiejętności: 
1. Zdobycie umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi sztuki w przestrzeni edukacji, rozwoju i terapii. 
2. Zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu: - sztuk plastycznych - rysunek kredką, pastelami, malarstwo akrylowe na płótnie, - technik zdobniczych (decoupage), - technik z użyciem tworzyw przekształcalnych (masa solna, masa samoutwardzalna typu glina, mydło, filcowanie na sucho i mokro), - technik mieszanych (collage),  
3. Zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu teatroterapii, choreoterapii, muzykoterapii, relaksacji. 
4. Zdobycie umiejętności w zakresie analizy prac i chromoterapii.  
5. Zdobycie umiejętności projektowania działań edukacyjnych, rozwojowych lub terapeutycznych poprzez pryzmat zaplanowanego celu z zastosowaniem wybranych narzędzi z zakresu sztuki. 

W zakresie kompetencji społecznych: 
1. Umiejętność nawiązywania kontaktu i skuteczna komunikacja z grupą lub indywidualnym uczestnikiem procesu arteterapeutycznego. 
2. Przygotowanie do ustawicznego rozwijania swoich umiejętności z zakresu arteterapii.  
3. Przygotowanie do pracy w zespole wielospecjalistycznym (terapeuta, pedagog, psycholog, lekarz). 
4. Umiejętność prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z grupą lub indywidualnie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie oraz w podeszłym wieku.

Program:

 lp. temat zajęć                        godziny
teoretyczne
 godziny
praktyczne
 1.  Warsztat umiejętności społecznych   5  5
 2.   Historia, cele i funkcje arteterapii  5  0
 3.   Sztuki plastyczne w arteterapii  0  45
 4.  Teatroterapia (drama, pantomima,improwizacje)  1  4
 5.   Choreoterapia i taniec terapeutyczny  1  4
 6.   Muzykoterapia  0  10
 7.  Biblioterapia (bajkoterapia i poezjoterapia)   Filmoterapia  2  13
 8.   Fotografoterapia  1  4
 9.   Sylwoterapia i hortiterapia  1  4
 10.  Tworzywa przekształcalne oraz techniki  zdobnicze w arteterapii 
 0  40
 11.  Profilaktyczna i terapeutyczna funkcja sztuki  0  5
 12.  Diagnoza potrzeb i analiza prac w arteterapii 
 2  3
 13.   Projektowanie sesji arteterapeutycznej  2  3
  razem  
 20  140

W ramach kursu odbywa się zjazd plenerowy 3 -5 dniowy w okresie wakacyjnym.
Pobyt i wyżywienie jest płatne dodatkowo. 

W ramach kursu doświadczysz działań: 

- warsztat malarski (farby akrylowe na płótnie) 
- collage, i techniki mieszane, rysunek suchymi pastelami
- decoupage 
- filcowanie – na sucho (formy płaskie i przestrzenne) i mokro (forma płaska) 
- metaloplastyka 
- masy przekształcalne 
- chromoterapia 
- elementy Vedic Art. (wprowadzenie do tematu) 
- aktywne słuchanie muzyki według metody Batii Strauss 
- bogaty warsztat muzykoterapii (improwizacje muzyczne) i relaksacja dźwiękiem 
- działania dramowe, pantomima, improwizacje, tworzenie krótkich etiud teatralnych 
- ruch i taniec oraz tańce w kręgu 
- napiszesz bajkę terapeutyczną oraz wiersz
Zajęcia prowadzą (w różnych edycjach zamiennie): 

- dr Sara Knapik-Szweda
- mgr Ewa Walasek-Grzegorzak
- mgr Patrycja Ślusarska
- mgr Anna Bobrzecka
- mgr Agata Śliwa
- mgr Ewelina Dehn 
- mgr Agnieszka Siemek
- mgr Marta Matlingiewicz
- mgr Joanna Kusz
- mgr Jolanta Łysakowska
- prof. Wiesław Karolak
- dr hab. Przemysław Kania
- mgr Wojciech Kotylak
- mgr Leszek Angulski 
- mgr inż. Tomasz Gluźniewicz
Organizacja zajęć:
  • Kurs odbywa się zazwyczaj w soboty i niedziele - 5 zjazdów weekendowych.
  • Kurs odbywa się stacjonarnie oraz e-learningowo, razem 120 godzin dydaktycznych.
  • Kurs prowadzony jest warsztatowo, w małych grupach, w miłej i przyjaznej atmosferze.
  • Kurs prowadzony jest zazwyczaj w godzinach 09-17 z przerwami na odpoczynek oraz posiłek.
  • Kurs czasami prowadzony jest w formie przyspieszonej - spotkania codziennie przez kolejne dni.
  • Kurs kończy się wystawą prac uczestników, które powstaną podczas warsztatów.
Organizator zapewnia wszystkie materiały niezbędne do działań warsztatowych, między innymi:
notesy, długopisy, mazaki, farby, blejtramy, pędzle, kleje, płótna, papier, brystol, blok techniczny biały i kolorowy,
kalkę techniczną, folię, bibułę, sznurek, wstążki, wełnę, filc, igły, materiały do filcowania, koraliki i różne elementy ozdobne, materiały do wykonania instrumentów, narzędzia, dłutka, glinę, masy i tworzywa przekształcalne, kredki świecowe, kredki - pastele suche i olejne, materiały do decoupagu, materiały do stymulacji zmysłów oraz wiele innych.

W ramach kursu odbywa się plener wakacyjny 3-4 dniowy - najczęściej na początku wakacji, w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej lub w innym miejscu w centrum Polski.


Otrzymasz:
zaświadczenie ukończenia Kursu oraz skrypt.

Miejsce Kursu:  Chorzów, Warszawa, Poznań, Bystrzyca Kłodzka.

Cena Kursu:  5600 zł  za osobę.
W celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł,
w sprawie płatności i numeru konta prosimy o kontakt z Fabryką Kreatywności.

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.
===========================================                                                                                                

Chorzów

Edycja weekendowa               - trwają zapisy -

        6 - 7 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 09.00-17.00
             oraz zjazd plenerowy - Jura Krakowsko-Częstochowska

Terminy zjazdów:

         kwiecień 2023 - lipiec 2023
     


===========================================                                                                                      


Warszawa

Edycja weekendowa              - trwają zapisy -

        6 - 7 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 09.00-17.00
                oraz zjazd plenerowy - Jura Krakowsko-Częstochowska

Terminy zjazdów:

        kwiecień 2023 - lipiec 2023

   
==========================================


Poznań


Edycja weekendowa             - trwają zapisy -

        6 - 7 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 09.00-17.00
                oraz zjazd plenerowy - Jura Krakowsko-Częstochowska

Terminy zjazdów:

         kwiecień 2023 - lipiec 2023


==========================================


Bystrzyca Kłodzka

Edycja weekendowa             - trwają zapisy -

        6 -  zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 09.00-17.00
              oraz zjazd plenerowy - Jura Krakowsko-Częstochowska

Terminy zjazdów:

        listopad 2023 - lipiec 2024           


==========================================


Ogrodzieniec   -   Jura Krakowsko-Częstochowska

Edycja letnia wakacyjna połączona z wypoczynkiem   - trwają zapisy
-  

      Termin:  lipiec 2023    -->  zobacz szczegóły
Zdjęcia z poprzednich edycji Kursu można oglądać na naszym profilu na Facebooku:

 -->
    https://pl-pl.facebook.com/pages/Arteterapia-Fabryka-Kreatywno%C5%9Bci/319203068132198
posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR