Arteterapia - kurs 160 godzin

Organizatorem Kursu jest
Prywatna Szkoła Arteterapii  Fabryka Kreatywności


Jak rozumiemy arteterapię? 
Dla nas arteterapia to proces zmiany. Zmiany w obszarze, który jest ważny dla uczestników zajęć. Arteterapia daje możliwość harmonijnego, pełnego życia, w równowadze, w dobrych relacja – życia szczęśliwego, tak jak je sobie wyobrażasz. 
To możliwość powrotu lub utrzymywania dobrostanu. 
Arteterapia to droga do siebie, swojej prawdy i swojej misji osobistej.
 

Arteterapia jest coraz bardziej popularną dziedziną edukacji i terapii. Szeroko stosowana przez pedagogów, psychologów i terapeutów. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem rodziców. 
To działania wykorzystujące sztukę, które można stosować w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, z osobami starszymi oraz z niepełnosprawnościami lub chorymi. Warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z elementami arteterapii pomagają w pokonywaniu lęków, uwalnianiu od zahamowań, wzmacniają wiarę we własne możliwości, pobudzają ekspresję twórczą. 
Kształtują wrażliwość i zdolność wyrażania uczuć oraz umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych. Ogromną wartością arteterapii jest jej udział w procesie osobotwórczym człowieka. Działania skoncentrowane są na twórczości rozumianej jako proces, jako tworzenie samego siebie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój wrażliwości percepcyjnej, emocjonalnej i poznawczej, co wpływa na rozwój zdolności twórczych uczestników. Duże znaczenie ma tu podejmowany dialog werbalny i pozawerbalny. Prace powstające podczas działań twórczych są początkiem procesu zmiany... 


Cele Kursu ujęte w kategoriach uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu 
 1. Skutecznej komunikacji w edukacji i terapii, procesu grupowego i podstaw pracy z grupą. 
 2. Historii, celu i funkcji arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, sztuk teatralnych w edukacji, rozwoju i terapii,     choreoterapii, fotografoterapii, malarstwa intuicyjnego, narzędzi diagnostycznych w arteterapii. 
 3. Zasad związanych z planowaniem sesji terapeutycznej.  
 4. Podstawowej wiedzy z zakresu pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie i starszymi w arteterapii. 

W zakresie umiejętności: 
 1. Zdobycie umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi sztuki w przestrzeni edukacji, rozwoju i terapii. 
 2. Zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu: - sztuk plastycznych - rysunek kredką, pastelami, malarstwo akrylowe na płótnie, - technik zdobniczych (decoupage), - technik z użyciem tworzyw przekształcalnych (masa solna, masa samoutwardzalna typu glina, mydło, filcowanie na sucho i mokro), - technik mieszanych (collage),  
 3. Zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu teatroterapii, choreoterapii, muzykoterapii, relaksacji. 
 4. Zdobycie umiejętności w zakresie analizy prac i chromoterapii.  
 5. Zdobycie umiejętności projektowania działań edukacyjnych, rozwojowych lub terapeutycznych poprzez pryzmat zaplanowanego celu z zastosowaniem wybranych narzędzi z zakresu sztuki. 

W zakresie kompetencji społecznych: 
 1. Umiejętność nawiązywania kontaktu i skuteczna komunikacja z grupą lub indywidualnym uczestnikiem procesu arteterapeutycznego. 
 2. Przygotowanie do ustawicznego rozwijania swoich umiejętności z zakresu arteterapii.  
 3. Przygotowanie do pracy w zespole wielospecjalistycznym (terapeuta, pedagog, psycholog, lekarz). 
 4. Umiejętność prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z grupą lub indywidualnie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie oraz w podeszłym wieku.

Program:

 lp. temat zajęć                        godziny
teoretyczne
 godziny
praktyczne
 1.  Warsztat umiejętności społecznych   5  5
 2.   Historia, cele i funkcje arteterapii  5  0
 3.   Sztuki plastyczne w arteterapii  0  45
 4.  Teatroterapia (drama, pantomima,improwizacje)  1  4
 5.   Choreoterapia i taniec terapeutyczny  1  4
 6.   Muzykoterapia  0  10
 7.  Biblioterapia (bajkoterapia i poezjoterapia)   Filmoterapia  2  13
 8.   Fotografoterapia  1  4
 9.   Sylwoterapia i hortiterapia  1  4
 10.  Tworzywa przekształcalne oraz techniki  zdobnicze w arteterapii 
 0  40
 11.  Profilaktyczna i terapeutyczna funkcja sztuki  0  5
 12.  Diagnoza potrzeb i analiza prac w arteterapii 
 2  3
 13.   Projektowanie sesji arteterapeutycznej  2  3
  razem  
 20  140W ramach kursu doświadczysz wielu praktycznych działań artystycznych: 
 • warsztat malarski (farby akrylowe na płótnie)
 • collage i techniki mieszane
 • rysunek suchymi pastelami
 • decoupage
 • filcowanie na sucho (formy płaskie i przestrzenne)
 • metaloplastyka
 • masy przekształcalne
 • chromoterapia
 • elementy Vedic Art (wprowadzenie do tematu)
 • aktywne słuchanie muzyki według metody Batii Strauss
 • warsztat muzykoterapii (improwizacje muzyczne)
 • relaksacja dźwiękiem
 • działania dramowe
 • pantomima
 • improwizacje teatralne
 • tworzenie krótkich etiud teatralnych
 • choreoterapia
 • ruch i taniec oraz tańce w kręgu
 • biblioterapia
 • bajkoterapia, baśnioterapia, poezjoterapia
 • napiszesz bajkę terapeutyczną oraz wierszZajęcia prowadzą (w różnych edycjach zamiennie): 

- dr Sara Knapik-Szweda
- mgr Ewa Walasek-Grzegorzak
- mgr Patrycja Ślusarska
- mgr Anna Bobrzecka
- mgr Agata Śliwa
- mgr Ewelina Dehn 
- mgr Agnieszka Siemek
- mgr Marta Matlingiewicz
- mgr Joanna Kusz
- mgr Jolanta Łysakowska
- prof. Wiesław Karolak
- dr hab. Przemysław Kania
- mgr Wojciech Kotylak
- mgr Leszek Angulski 
- mgr inż. Tomasz Gluźniewicz


Organizacja zajęć:
 • Kurs odbywa się zazwyczaj w soboty i niedziele - 8 zjazdów weekendowych
 • Kurs odbywa się stacjonarnie oraz e-learningowo, razem 160 godzin dydaktycznych
 • Kurs prowadzony jest warsztatowo, w małych grupach, w miłej i przyjaznej atmosferze
 • Kurs prowadzony jest zazwyczaj w godzinach 09-17 z przerwami na odpoczynek oraz posiłek
 • Kurs czasami prowadzony jest w formie przyspieszonej - spotkania codziennie przez kolejne dni
 • Kurs kończy się wystawą prac uczestników, które powstaną podczas warsztatów

Organizator zapewnia wspaniałą zabawę i artystyczną przygodę :) 
oraz wszystkie materiały niezbędne do działań warsztatowych,
między innymi:
notesy, długopisy, mazaki, farby, blejtramy, pędzle, kleje, płótna, papier, brystol, blok techniczny biały i kolorowy, kalkę techniczną, folię, bibułę, sznurek, wstążki, wełnę, filc, igły, materiały do filcowania, koraliki i różne elementy ozdobne, materiały do wykonania instrumentów, narzędzia, dłutka, glinę, masy i tworzywa przekształcalne, kredki świecowe, kredki - pastele suche i olejne, materiały do decoupagu, materiały do stymulacji zmysłów oraz wiele innych. Otrzymasz również skrypt oraz zaświadczenie ukończenia Kursu.

W ramach kursu odbywa się plener wakacyjny 3-4 dniowy - najczęściej na początku wakacji, w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej lub w innym miejscu w centrum Polski.


Miejsce Kursu:  Chorzów, Warszawa, Poznań, Bystrzyca Kłodzka, Głogów.

Cena Kursu:  6600 zł  za osobę.
W celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł,
w sprawie płatności i numeru konta prosimy o kontakt z Fabryką Kreatywności.

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.=======================================


Chorzów

Edycja weekendowa  - trwają zapisy -

6 - 7 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 09.00-17.00
oraz zjazd plenerowy - Jura Krakowsko-Częstochowska

Terminy zjazdów:

maj 2024 - grudzień 2024
     

=======================================


Warszawa

Edycja weekendowa  - trwają zapisy -

6 - 7 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 09.00-17.00
oraz zjazd plenerowy - Jura Krakowsko-Częstochowska

Terminy zjazdów:

maj 2024 - grudzień 2024

   
=======================================


Poznań

Edycja weekendowa  - trwają zapisy -

6 - 7 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 09.00-17.00
oraz zjazd plenerowy - Jura Krakowsko-Częstochowska

Terminy zjazdów:

październik 2024 - lipiec 2025


=======================================


Głogów

Edycja weekendowa  - trwają zapisy -

6 - 7 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 09.00-17.00
oraz zjazd plenerowy - Jura Krakowsko-Częstochowska

Terminy zjazdów:

październik 2024 - lipiec 2025                                                                                                                              

=======================================


Ogrodzieniec   -   Jura Krakowsko-Częstochowska

Edycja letnia wakacyjna połączona z wypoczynkiem   - trwają zapisy
-  

Termin:  lipiec 2024    -->  zobacz szczegółyZdjęcia z poprzednich edycji Kursu można oglądać na naszym profilu na Facebooku:

-->
    https://pl-pl.facebook.com/pages/Arteterapia-Fabryka-Kreatywno%C5%9Bci/319203068132198

posiada certyfikat jakości
wpis do RIS
wpis do BUR