Zdjęcia z warsztatów i szkoleń przeprowadzonych w latach 2010-2012


jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012