mgr Jolanta Łysakowska

Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przez 5 lat pracowała jako logopeda w przedszkolach, ośrodkach dla niepełnosprawnych, ZOZ-ie, a także prowadziła własny gabinet logopedyczny. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Logopedycznego. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania w Oświacie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uzyskała kwalifikacje Animatora Rozwoju Podmiotowości w Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości w Łodzi przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W ramach współpracy z WSHE przez 3 lata prowadziła ćwiczenia dla studentów z takich przedmiotów jak Działania Twórcze, Trening Interpersonalny, Trening Umiejętności Pedagoga. Wielokrotnie uczestniczyła w treningach twórczości organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, którego jest członkiem. Uzyskała dyplom z zakresu Arteterapii w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Prowadzi warsztaty arteterapeutyczne dla studentów oraz uczestników projektów finansowanych przez Unię Europejską. Uzyskała dyplom Coacha w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie. Współpracuje z Wyższą Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania w Katowicach, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Górnośląską Wyższą Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie prowadząc zajęcia ze studentami studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. W zakresie jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z pedagogiką twórczości, metodami aktywizującymi i twórczymi w pracy z dzieckiem. Opracowała i wdrożyła innowację pedagogiczną rozwijającą kreatywność, opartą o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera oraz metodę synektyki. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu pracy z małym dzieckiem, dzieckiem niepełnosprawnym oraz dzieckiem zdolnym. Prowadziła w tym kierunku badania naukowe pod okiem prof. Wiesławy Limont z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskała certyfikat terapeuty behawioralnego, trenera biznesu oraz trenera rozwoju osobistego. Posiadaną wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy z dorosłymi w zakresie poprawy relacji, komunikacji interpersonalnej, pracy z emocjami. Interesują ja zagadnienia związane z rozwojem osobistym i pogłębianiem samoświadomości. Prowadzi warsztaty z tego zakresu, wykorzystując swoje zainteresowania artystyczne oraz doświadczenie z arteterapii i pedagogiki twórczości. Organizuje wystawy prac uczestników swoich warsztatów. Prowadząc szkolenia preferuje metody aktywne wierząc, że najlepszym sposobem poznawania jest doświadczanie. Jest autorem licznych publikacji pedagogicznych oraz arteterapeutycznych. Bierze czynny udział w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest współorganizatorem Festiwalu Ekspresji Dziecięcej w Katowicach wraz z konferencją naukową. Jest członkiem Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Ma dusze artystyczną. Maluje, rzeźbi i fotografuje. Ma na swym koncie prace ceramiczne i rękodzielnicze. Bierze udział w warsztatach artystycznych, plenerach malarskich i fotograficznych, wystawia swoje prace w galeriach i przestrzeniach wystawowych w całej Polsce. Jej prace były wyróżniane w konkursach i prezentowane podczas wystaw pokonkursowych.

Jest również przedsiębiorcą.
Na bazie wieloletnich doświadczeń powołała do życia firmę szkoleniową Fabryka Kreatywności w której realizuje marzenia. Bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi zainteresowanymi rozwojem własnym zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Daje szansę każdemu kto tylko chce tworzyć i chciałby swoje prace wyeksponować w przestrzeni wystawowej
Małej Galerii Fabryki Kreatywności.Projekt Pozytywka - wywiad

Rozmawiam z Trenerem Biznesu, Trenerem Rozwoju Osobistego, Coachem, Arteterapeutą, Pedagogiem, Oligofrenopedagogiem, Logopedą, Menedżerem firmy – niewiarygodne, że można połączyć tyle profesji – przykład Jolanty Łysakowskiej pokazuje jednak, iż jest to możliwe. Pani Jolu – to naprawdę niesamowite, proszę nam zdradzić skąd tyle pasji? Jaka była Pani droga do Fabryki Kreatywności, skąd brać [...]

http://projektpozytywka.pl/wedrowka-w-glab-siebie-jolanty-lysakowskiej/posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR