mgr Anna Przybysz

W roku 2007 była wykładowcą i opiekunem grupy na kierunku Technik Organizacji Reklamy w szkole policealnej. Wykładała przedmioty: Rysunek i liternictwo, Pracownia technik graficznych, Historia sztuki i reklamy. Przygotowywała do egzaminów państwowych. Członek komisji  egzaminacyjnych. Pracuje w szkole podstawowej i gimnazjum. Uczy plastyki, historii sztuki oraz prowadzi zajęcia artystyczne dla młodzieży. Organizuje wyjazdy plenerowe, wystawy, wycieczki kulturoznawcze. Posiada uprawnienia wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ma kwalifikacje wychowawczo-opiekuńcze oraz pedagoga szkolnego. Realizowała Środowiskowy Program Profilaktyczny w szkole podstawowej pt. „BRAK TO TAKI HAK” dla dzieci z trudnych środowisk. Prowadziła zajęcia plastyczne w domu dziecka w Katowicach.
Studia podyplomowe na kierunku Arteterapia ukończyła na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Prowadzi warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci (również niepełnosprawnych) i dorosłych. Specjalizuje się w plastykoterapii - terapii poprzez działania plastyczne. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Współpracuje z Centrum Ekspresji Dziecięcej w Katowicach oraz z ośrodkami kształcenia nauczycieli.
Ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ukończyła Studia podyplomowe w zakresie: Mediacje sądowe i pozasądowe.

Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach (czynny udział w III Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo Naukowej w Łodzi), szkoleniach, treningach twórczości oraz warsztatach plastycznych. Prowadzi szkolenia z rozwoju osobistego z elementami NLP. Jest Praktykiem NLP i certyfikowanym coachem. Uczestniczy w życiu artystycznym i kulturalnym Śląska. Interesuje się fotografią oraz grafiką tradycyjną.

Jej ulubiony cytat:
„Jestem tylko jedna, ale jednak jestem. Nie mogę zrobić wszystkiego, ale coś mogę jednak zrobić. Nie zrezygnuję z robienia tego, co pozostaje w zakresie moich możliwości.”    Helen Keller


posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR