AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA - Studia podyplomowe

Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera 

Organizator studiów: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi we współpracy z Fabryką Kreatywności w Chorzowie. 

Studia podyplomowe 3-semestralne. 
Liczba godzin: 470 (w tym 150 godzin praktyki zawodowej). 
Koszt studiów: 4200 zł - wpisowe 0 zł. 


 

Miejsce:  
- Chorzów (centrum) 
- Warszawa (Żoliborz)


Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z osobami (dorośli, młodzież i dzieci) ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, w szczególności dla terapeutów, pracujących z osobami dorosłymi, nauczycieli, psychologów i pedagogów, logopedów, a także rodziców i osób zainteresowanych tematem. 
W programie m.in.  zagadnienia związane z diagnozą nozologiczną, medyczną i funkcjonalną, określaniem kierunków rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z ASD na wszystkich etapach edukacyjnych, opracowywaniem indywidualnych rozwiązań takich jak zajęcia indywidualne i grupowe (TUS, TUK, itp.), umiejętność dostosowania sprawdzianów i egzaminów do wiedzy i możliwości ucznia, elastyczność nauczyciela i terapeuty w pracy z dziećmi i młodzieży z ASD, praktyczne rozwiązania terapeutyczne, w tym terapia ręki i terapia behawioralna. Poznasz też trudne zagadnienia dojrzewania i dorosłości osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zwiększysz swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i komunikacyjnych. 

W ramach studiów zdobędziesz dodatkowo certyfikaty z zakresu: 
- terapia behawioralna 
- terapia ręki


Absolwent uzyska następujące korzyści: 

1. Umiejętność organizowania pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami ze spektrum ASD i ZA na wszystkich etapach życia i edukacji. 
2. Umiejętności związane z przeprowadzeniem diagnozy funkcjonalnej i opracowania programów terapeutycznych na wszystkich poziomach edukacyjnych. 
3. Wiedzę na temat metod terapeutycznych opartych o „evidence based”. 
4. Wiedzę jak rozwijać obszary deficytowe osób z ASD i AZ, w tym jak pracować nad kształtowaniem kompetencji społecznych i rozwojem komunikacji. 
5. Umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z ASD. 
6. Wiedzę i umiejętności w zakresie terapii ręki. 
7. Wiedzę i umiejętności w zakresie terapii behawioralnej. 
8. Certyfikat terapeuty ręki. 
9. Certyfikat terapeuty behawioralnego.


Ramowy program:

- Warsztat umiejętności interpersonalnych i terapeutycznych 
- Aspekty dojrzewania i dorosłość osób ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera 
- Diagnoza medyczna i funkcjonalna zaburzeń ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera 
- Wczesna interwencja terapeutyczna dziecka spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera 
- Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 
- Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży 
- Zaburzenia integracji sensorycznej u osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera 
- Kształtowanie umiejętności samoobsługowych, samodzielności i umiejętności społecznych – trening umiejętności społecznych 
- Terapia behawioralna Arteterapia w pracy z osobą ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera 
- Założenia edukacji integracyjnej i włączającej 
- Muzykoterapia w pracy z osobą ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera 
- Terapia ręki Teoria umysłu osób z ASD 
- Planowanie pracy z osobą ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera 
- Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera -
- Komunikacja alternatywna i wspomagająca


jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012