ARTETERAPIA - Studia podyplomowe

Jeśli pracujesz w oparciu o umowę o pracę możesz uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% lub 100% ceny.    
Arteterapia w edukacji i terapii - studia rekomendowane przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich KAJROS.

Organizator studiów: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi  oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi we współpracy z Fabryką Kreatywności w Chorzowie. 


Studia podyplomowe 3-semestralne. 
Liczba godzin: 380 (w tym 60 godzin praktyki zawodowej). 
Koszt studiów: 4200 zł - wpisowe 0 zł.

Absolwenci naszego Kursu Arteterapii 100 lub 120 godzin płacą jedynie 3780 zł 

Trwają zapisy na studia rozpoczynające się w marcu.

Miejsce: 
- Chorzów 
- Warszawa 
- Kowary 
- Skarżysko-Kamienna - nowość
- Poznać - nowość

Dla kogo? 
Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w przestrzeni edukacji, z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także z młodzieżą i osobami dorosłymi w warsztatach terapii zajęciowej, w domach opieki, szpitalach, sanatoriach, domach kultury, a także w przestrzeni pomocy społecznej oraz  fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.


W programie znajdziesz między innymi: 
- warsztat umiejętności interpersonalnych budowanie relacji z klientem (grupą) 
- psychopedagogika twórczości 
- sztuki plastyczne w arteterapii 
- biblioterapia (bajka terapeutyczna/opowiadanie terapeutyczne i poezjoterapia)
- teatroterapia (drama, pantomima, zabawy teatralne, kreacja teatralna) 
- choreoterapia i taniec terapeutyczny (w tym tańce w kręgu) 
- muzykoterapia 
- fotografoterapia 
- tworzywa przekształcalne w arteterapii 
- multimedia w arteterapii 
- arteterapia w resocjalizacji 
- filmoterapia
a także 
- psychologia społeczna
- psychologia kliniczna
- pedagogika specjalna


Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu Arteterapii m.in.:Celem Studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu
1. Skutecznej komunikacji w edukacji i terapii, procesu grupowego i podstaw pracy z grupą. 
2. Historii, celu i funkcji arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, sztuk teatralnych w edukacji, rozwoju i terapii, choreoterapii, fotografoterapii, malarstwa intuicyjnego, narzędzi diagnostycznych w arteterapii. 
3. Zasad związanych z planowaniem sesji terapeutycznej. 
4. Podstawowej wiedzy z zakresu pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie i starszymi w arteterapii.  

W zakresie umiejętności
1. Zdobycie umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi sztuki w przestrzeni edukacji, rozwoju i terapii. 
2. Zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu: 
   - sztuk plastycznych  
   - rysunek kredką, pastelami, malarstwo akrylowe na płótnie, 
   - technik zdobniczych (decoupage), 
   - technik z użyciem tworzyw przekształcalnych (masa solna, masa        
     samoutwardzalna typu glina, mydło, filcowanie na sucho i mokro), 
   - technik mieszanych (collage), 
3. Zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu teatroterapii, choreoterapii, muzykoterapii, relaksacji. 
4. Zdobycie umiejętności w zakresie analizy prac i chromoterapii. 
5. Zdobycie umiejętności projektowania działań edukacyjnych, rozwojowych lub terapeutycznych poprzez pryzmat zaplanowanego celu z zastosowaniem wybranych narzędzi z zakresu sztuki. 

W zakresie kompetencji społecznych: 
1. Umiejętność nawiązywania kontaktu i skuteczna komunikacja z grupą lub indywidualnym uczestnikiem procesu arteterapeutycznego. 
2. Przygotowanie do ustawicznego rozwijania swoich umiejętności z zakresu arteterapii. 
3. Przygotowanie do pracy w zespole wielospecjalistycznym (terapeuta, pedagog, psycholog, lekarz).  
4. Umiejętność prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z grupą lub indywidualnie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie oraz w podeszłym wieku.


Organizacja studiów:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9-17
Część zajęć realizowana jest w formie bezpośrednich spotkań, a część w formie e-learningowej, dzięki czemu zjazdy odbywają się 1 x w miesiącu. 

Opiekun merytoryczny studiów: Jolanta Łysakowska  

W sytuacji losowej, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, student może indywidualnie zaliczyć wybrany przedmiot w dogodnym terminie przed zakończeniem studiów. 

Odpłatność za studia można dokonać w całości 4200 zł lub w 10 ratach po 420 zł. 

Zobacz filmy z naszych wybranych zajęć:

         -->     Arteterapia - wspólny obraz

Nabór do wszystkich grup jest otwarty - zapraszamy.

Arteterapia - studia w ChorzowieArteterapia - studia w WarszawieArteterapia - studia w Kowarach (Jelenia Góra)


posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR