Terapia Zajęciowa - studia podyplomowe
Studia realizowane są przez firmę:
Prywatna Szkoła Arteterapii
Fabryka Kreatywności w Chorzowie
we współpracy
z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną
filia w Wodzisławiu Śląskim

Studia podyplomowe, niestacjonarne, 3-semestralne
Liczba godzin: 420 (w tym 150 godzin praktyki zawodowej)
Cena studiów: 4800 zł + 700 zł  wakacyjny zjazd plenerowy (3-4 dni)
wpisowe - 0 zł
Czesne płatne jest w całości 4800 zł
lub w 10 ratach po 480 zł

Trwają zapisy - rozpoczęcie studiów:
marzec / kwiecień 2024
oraz
październik / listopad 2024

Miejsce:
- Chorzów 
- Warszawa 
- Poznań 
- Głogów

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez stosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. 

Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

Program: 
Trening umiejętności interpersonalnych i budowanie relacji w terapii 
Psychogerontologia 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy 
Podstawy pedagogiki i psychologii 
Pedagogika specjalna 
Terapia zajęciowa, planowanie terapii zajęciowej 
Pracownie terapii zajęciowej
Arteterapia – techniki plastyczne 
Muzykoterapia 
Choreoterapia 
Teatroterapia 
Gry i zabawy rekreacyjne 
Trening kreatywności 
Praktyka terapii zajęciowej – wizyta studyjna 
Praktyki własne (istnieje możliwość odbycia praktyk w miejscu pracy, jeśli jest to WTZ) 
Seminarium dyplomowe 

Organizacja studiów:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9-17
Część zajęć realizowana jest w formie bezpośrednich spotkań, a część w formie e-learningowej,
dzięki czemu zjazdy odbywają się 1 raz w miesiącu.

Opiekun merytoryczny studiów: mgr Jolanta Łysakowska

W sytuacji losowej, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, student może indywidualnie zaliczyć wybrany przedmiot w dogodnym terminie przed zakończeniem studiów. 


 
Zobacz filmy z naszych wybranych zajęć:

-->   Terapia zajęciowa 
 


posiada certyfikat jakości
wpis do RIS
wpis do BUR