TERAPIA ZAJĘCIOWA - Studia podyplomowe


Organizator studiów: 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi
we współpracy z Fabryką Kreatywności w Chorzowie. 


Studia podyplomowe 3-semestralne. 
Liczba godzin: 420 (w tym 150 godzin praktyki zawodowej).
Koszt studiów: 3900 zł + 450 zł  wakacyjny zjazd plenerowy, wpisowe - 0 zł
Trwają zapisy na studia rozpoczynające się w marcu-kwietniu 2022

      Miejsce:
              - Chorzów  
              - Warszawa 
              - Poznań 
              - Bystrzyca Kłodzka - nowość
  
Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez stosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. 

Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

Program: 
Trening umiejętności interpersonalnych i budowanie relacji w terapii 
Psychogerontologia 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy 
Podstawy pedagogiki i psychologii 
Pedagogika specjalna 
Terapia zajęciowa, planowanie terapii zajęciowej 
Pracownie terapii zajęciowej
Arteterapia – techniki plastyczne 
Muzykoterapia 
Choreoterapia 
Teatroterapia 
Gry i zabawy rekreacyjne 
Trening kreatywności 
Praktyka terapii zajęciowej – wizyta studyjna 
Praktyki własne (istnieje możliwość odbycia praktyk w miejscu pracy, jeśli jest to WTZ) 
Seminarium dyplomowe 

Organizacja studiów:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9-17
Część zajęć realizowana jest w formie bezpośrednich spotkań, a część w formie e-learningowej,
dzięki czemu zjazdy odbywają się 1 raz w miesiącu.

Opiekun merytoryczny studiów: mgr Jolanta Łysakowska

W sytuacji losowej, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, student może indywidualnie zaliczyć wybrany przedmiot w dogodnym terminie przed zakończeniem studiów. 

Odpłatność za studia można dokonać w całości 3900 zł lub w 10 ratach po 390 zł. 


Zobacz filmy z naszych wybranych zajęć:

                                      -->   Terapia zajęciowa jesień 2016

                                      -->    Terapia zajęciowa zima 2016


Nabór do wszystkich grup jest otwarty - zapraszamy.

ARTETERAPIA - Studia podyplomowe

TERAPIA ZAJĘCIOWA - Studia podyplomowe

COACHING w zdrowiu i terapii - studia podyplomowe

ARTETERAPIA - Kurs 120 godzin

PLENER MALARSKI - wakacje inne niż zwykle

VEDIC ART - warsztat malarski

WARSZTATY ARTYSTYCZNE z Wiesławem Karolakiem

WARSZTATY WAKACYJNE - Rysunek i malarstwo

W KOBIECYM GRONIE - warsztaty uważności i relaksacji

SYLWOTERAPIA i TERAPIA LASEM - kurs i warsztaty wakacyjne

ZMALUJ COŚ.... czyli wakacje z farbą i pędzlem dla każdego

IKONOPISANIE - wczasy i kurs

WCZASY Z ARTETERAPIĄ

MAKRAMA - kurs 30 godz.

ARTETERAPIA w pracy z młodzieżą i dorosłymi - Kurs 40 godzin

CHOREOTERAPIA I TANIEC TERAPEUTYCZNY - Kurs 40 godzin

TEATR W EDUKACJI, PROFILAKTYCE I TERAPII - Kurs 40 godzin

Program 60+

AKADEMIA MENEDŻERA - Kurs 100 godzin

AKADEMIA COACHINGU - Kurs 100 godzin

AKADEMIA TRENERA - Kurs 100 godzin

PRAKTYK NLP - Kurs 60 godzin

MASTER NLP - Kurs 60 godzin

TRENER NLP - Kurs 100 godzin

---

SZKOLENIA BIZNESOWE

MODUŁ I - Budowanie relacji z klientem i pracownikami

MODUŁ II - Tajemnice skutecznej sprzedaży

MODUŁ III - Rozwój zawodowy pracowników

MODUŁ IV - Rozwój firmy, urzędu, organizacji

MODUŁ V - Nie tylko dla liderów

MODUŁ VI - Zanim zostaniesz pracownikiem

SZKOLENIA PEDAGOGICZNE

MODUŁ I - Dziecko zdolne w placówce edukacyjnej

MODUŁ II - Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MODUŁ III - Doskonalenie warsztatu pracy

MODUŁ IV - Rozwój zawodowy

MODUŁ V - Budowanie relacji z rodzicami i uczniami

MODUŁ VI - Rozwój osobisty

KONFERANSJER

DLA DZIECI: URODZINY, FESTYNY, OPIEKA

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR