Arteterapia - studia podyplomowe
Arteterapia w edukacji i terapii 
- studia rekomendowane przez SAP KAJROS

Studia realizowane są przez firmę:
Prywatna Szkoła Arteterapii 
Fabryka Kreatywności w Chorzowie 
we współpracy 
z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną
filia w Wodzisławiu Śląskim

Studia podyplomowe, niestacjonarne, 3-semestralne
Liczba godzin: 380 (w tym 60 godzin praktyki zawodowej)
Cena studiów: 4800 zł + około 700 zł  wakacyjny zjazd plenerowy (3-4 dni)
wpisowe - 0 zł 
Czesne płatne jest w całości 4800 zł
lub w 10 ratach po 480 zł

Trwają zapisy - rozpoczęcie studiów:
marzec / kwiecień 2024
oraz
październik / listopad 2024

Miejsce: 
- Chorzów
- Warszawa
- Poznań
- Głogów

Dla kogo? 
Na studia zapraszamy wszystkich, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w przestrzeni edukacji, z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także z młodzieżą i osobami dorosłymi, w warsztatach terapii zajęciowej,
w domach opieki, szpitalach, sanatoriach, domach kultury, świetlicach środowiskowych, ośrodkach odwykowych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych, a także w przestrzeni pomocy społecznej lub socjalnej oraz fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

W programie znajdziesz między innymi: 
- warsztat umiejętności interpersonalnych budowanie relacji z klientem (grupą) 
- psychopedagogika twórczości 
- sztuki plastyczne w arteterapii 
- biblioterapia (bajka terapeutyczna/opowiadanie terapeutyczne i poezjoterapia)
- teatroterapia (drama, pantomima, zabawy teatralne, kreacja teatralna) 
- choreoterapia i taniec terapeutyczny (w tym tańce w kręgu) 
- muzykoterapia 
- fotografoterapia 
- filmoterapia 
- tworzywa przekształcalne w arteterapii 
- multimedia w arteterapii 
- arteterapia w resocjalizacji 
a także 
- psychologia społeczna
- psychologia kliniczna
- pedagogika specjalna

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu Arteterapii m.in.:
- dr Sara Knapik-Szweda
- mgr Anna Bobrzecka
- mgr Agata Śliwa
- mgr Ewelina Dehn
- mgr Sabina Szybka
- mgr Katarzyna Grysko
- mgr Jolanta Łysakowska
- prof. Wiesław Karolak 
- dr hab. Przemysław Kania 
- mgr inż. Tomasz Gluźniewicz 

Opiekun merytoryczny studiów:  mgr Jolanta Łysakowska


Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie
1. Skutecznej komunikacji w edukacji i terapii, procesu grupowego i podstaw pracy z grupą. 
2. Historii, celów i funkcji arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, sztuk teatralnych w edukacji, rozwoju i terapii, choreoterapii, fotografoterapii, malarstwa intuicyjnego, narzędzi diagnostycznych w arteterapii. 
3. Zasad związanych z planowaniem sesji terapeutycznej. 
4. Podstawowej wiedzy z zakresu pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, a także osobami z niepełnosprawnościami, chorymi i starszymi w arteterapii.  

W zakresie umiejętności 
1. Zdobycie umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi sztuki w przestrzeni edukacji, rozwoju i terapii: 
- praca z emocjami, kształcenie wewnętrznych zasobów, praca w osobą w trudnej sytuacji życiowej, wzmacnianie potencjału i samoświadomości 
- zaspokajanie podstawowych potrzeb człowieka poprzez narzędzia sztuki (relacji, rozwoju i autonomii) 
- rozwój społeczny i nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji poprzez narzędzia sztuki, 
2. Zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu:
- sztuk plastycznych, technik zdobniczych, technik z użyciem tworzyw przekształcalnych, technik mieszanych
- wykorzystania ruchu i tańca w budowaniu świadomości ciała i emocji
- stosowania technik teatralnych w edukacji, budowaniu zespołu, rozwijaniu kreatywności oraz w terapii
- korzystania z zasobów literatury w pracy z trudnymi emocjami, rozwijania wrażliwości oraz umiejętności literackich 
3. Zdobycie umiejętności z zakresu teatroterapii, choreoterapii, muzykoterapii, relaksacji. 
4. Zdobycie umiejętności w zakresie analizy prac i chromoterapii. 
5.Zdobycie umiejętności projektowania działań edukacyjnych, rozwojowych lub terapeutycznych poprzez pryzmat zaplanowanego celu z zastosowaniem wybranych narzędzi z zakresu sztuki.

W zakresie kompetencji społecznych: 
1. Umiejętność nawiązywania kontaktu i skuteczna komunikacja z grupą lub indywidualnym uczestnikiem procesu arteterapeutycznego. 
2. Przygotowanie do ustawicznego rozwijania swoich umiejętności z zakresu arteterapii. 
3. Przygotowanie do pracy w zespole wielospecjalistycznym (terapeuta, pedagog, psycholog, lekarz).  
4. Umiejętność prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z grupą lub indywidualnie, z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, osobami z niepełnosprawnościami, chorymi oraz starszymi.
 
Organizacja studiów:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9-17
Większość zajęć realizowana jest w formie bezpośrednich spotkań, część w formie e-learningowej, jako uzupełnienie teoretyczne tematu,  
dzięki czemu zjazdy odbywają się 1 raz w miesiącu, tylko czasem 2 x w miesiącu.  

W sytuacji losowej, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, student może indywidualnie zaliczyć wybrany przedmiot w dogodnym terminie przed zakończeniem studiów. 


Zobacz filmy z naszych wybranych zajęć:


-->     Arteterapia - wspólny obraz 


posiada certyfikat jakości
wpis do RIS
wpis do BUR