ARTETERAPIA - Studia podyplomowe


Arteterapia w edukacji i terapii - studia rekomendowane przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich KAJROS.


Organizator studiów:  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi  oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi we współpracy z Fabryką Kreatywności w Chorzowie. 
Studia podyplomowe 3-semestralne. 
Liczba godzin: 380 (w tym 60 godzin praktyki zawodowej). 
Koszt studiów: 4600 zł + 500 zł  wakacyjny zjazd plenerowy, wpisowe - 0 zł 
Czesne płatne jest w 10 ratach po 460 zł. Można płatność rozłożyć na 12 lub 15 rat.


Trwają zapisy na studia rozpoczynające się w marcu lub kwietniu.

Miejsce: 
- Chorzów - październik 2022
- Warszawa - październik 2022
- Poznań -  październik 2022
- Bystrzyca Kłodzka - nowość - październik 2022

Dla kogo? 
Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w przestrzeni edukacji, z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także z młodzieżą i osobami dorosłymi w warsztatach terapii zajęciowej, w domach opieki, szpitalach, sanatoriach, domach kultury, a także w przestrzeni pomocy społecznej oraz  fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.


W programie znajdziesz między innymi: 
- warsztat umiejętności interpersonalnych budowanie relacji z klientem (grupą) 
- psychopedagogika twórczości 
- sztuki plastyczne w arteterapii 
- biblioterapia (bajka terapeutyczna/opowiadanie terapeutyczne i poezjoterapia)
- teatroterapia (drama, pantomima, zabawy teatralne, kreacja teatralna) 
- choreoterapia i taniec terapeutyczny (w tym tańce w kręgu) 
- muzykoterapia 
- fotografoterapia 
- tworzywa przekształcalne w arteterapii 
- multimedia w arteterapii 
- arteterapia w resocjalizacji 
- filmoterapia
a także 
- psychologia społeczna
- psychologia kliniczna
- pedagogika specjalna


 
Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu Arteterapii m.in.:

- dr Sara Knapik-Szweda
- mgr Anna Bobrzecka
- mgr Agata Śliwa
- mgr Patrycja Ślusarska
- mgr Ewelina Dehn
- mgr Jolanta Łysakowska
- prof. Wiesław Karolak 
- dr hab. Przemysław Kania 
- mgr inż. Tomasz Gluźniewicz 

Opiekun merytoryczny studiów:  mgr Jolanta Łysakowska


Celem Studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu
1. Skutecznej komunikacji w edukacji i terapii, procesu grupowego i podstaw pracy z grupą. 
2. Historii, celu i funkcji arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, sztuk teatralnych w edukacji, rozwoju i terapii, choreoterapii, fotografoterapii, malarstwa intuicyjnego, narzędzi diagnostycznych w arteterapii. 
3. Zasad związanych z planowaniem sesji terapeutycznej. 
4. Podstawowej wiedzy z zakresu pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie i starszymi w arteterapii.  

W zakresie umiejętności
1. Zdobycie umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi sztuki w przestrzeni edukacji, rozwoju i terapii. 
2. Zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu: 
   - sztuk plastycznych  
   - rysunek kredką, pastelami, malarstwo akrylowe na płótnie, 
   - technik zdobniczych (decoupage), 
   - technik z użyciem tworzyw przekształcalnych (masa solna, masa        
     samoutwardzalna typu glina, mydło, filcowanie na sucho i mokro), 
   - technik mieszanych (collage), 
3. Zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu teatroterapii, choreoterapii, muzykoterapii, relaksacji. 
4. Zdobycie umiejętności w zakresie analizy prac i chromoterapii. 
5. Zdobycie umiejętności projektowania działań edukacyjnych, rozwojowych lub terapeutycznych poprzez pryzmat zaplanowanego celu z zastosowaniem wybranych narzędzi z zakresu sztuki. 

W zakresie kompetencji społecznych: 
1. Umiejętność nawiązywania kontaktu i skuteczna komunikacja z grupą lub indywidualnym uczestnikiem procesu arteterapeutycznego. 
2. Przygotowanie do ustawicznego rozwijania swoich umiejętności z zakresu arteterapii. 
3. Przygotowanie do pracy w zespole wielospecjalistycznym (terapeuta, pedagog, psycholog, lekarz).  
4. Umiejętność prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z grupą lub indywidualnie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie oraz w podeszłym wieku.


Organizacja studiów:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9-17
Część zajęć realizowana jest w formie bezpośrednich spotkań, a część w formie e-learningowej, 
dzięki czemu zjazdy odbywają się 1 raz w miesiącu. 

W sytuacji losowej, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, student może indywidualnie zaliczyć wybrany przedmiot w dogodnym terminie przed zakończeniem studiów. 

Odpłatność za studia można dokonać w całości 4600 zł lub w 10 ratach po 460 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 12 lub 15 rat.


Zobacz filmy z naszych wybranych zajęć:

         -->     Arteterapia - wspólny obraz

Nabór do wszystkich grup jest otwarty - zapraszamy.


 


posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR