mgr Wojciech Kotylak

Doświadczenie zawodowe:
- instruktor terapeuta w Warsztatach Terapii Zajęciowej TĘCZA w Gliwicach, 
- nauczyciel - Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach, 
- arteterapeuta - Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu (2003-2015), 
- Świetlica Socjoterapeutyczna w Zabrzu (2003-2015), 
- koordynator Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku na Śląsku (2006-2013).

Inicjator i organizator:
- festiwalu Gliwickie Spotkania Tęczowe, popularyzującego twórczość sceniczną osób niepełnosprawnych. 
- powstania Śląskiego Nieprzetartego Szlaku działającego w ramach Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku (organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli i terapeutów, imprezy cykliczne: spotkania teatralne SANS, festiwal piosenki, konkurs plastyczny – wydarzenia, których bohaterami są osoby niepełnosprawne). 

Prowadzi teatr TĘCZA (osoby niepełnosprawne), teatr DOiDO – dwie grupy (dzieci i młodzież Gliwic).
Prowadzi warsztaty o charakterze twórczym (teatr, plastyka) z dziećmi i młodzieżą szkół masowych, szkół specjalnych, oraz uczestnikami WTZ-ów i pensjonariuszami DPS-ów. 

Wyróżnienia, nagrody (m.in.): 
- Odznaczony „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” - Minister Edukacji Narodowej (2018), 
- odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015).
- Dyplom uznania Wojewody Lubelskiego (2015), 
- Dyplom uznania Marszałka woj. Lubelskiego (2015), 
- Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), 
- Dyplomem Uznania od wicewojewody lubelskiego (2011), 
- podziękowanie Departamentu Kultury i Sportu miasta Lwowa (2010), 
- nagroda „Srebrnego Serca - za wielkie serce dla małych serc” nadaną przez Fundację Przyjaciół Dzieci z Chorobami Serca w Zabrzu (2001), 
- tytuł: „Człowiek o złotym sercu” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Stowarzyszenie RAZEM - Rybnik (2013), 
- Wyróżnienie reżyserskie w VII Spotkaniach Teatralnych „bez Maski” (2017), 
- „Wyróżnienie Specjalne” na Festiwalu Małych Form Artystycznych (2016), 
- Nagroda Specjalna dla instruktora - Przegląd Teatrów „PARA-BUCH, 
- TEATR W RUCH” (2013) Laureat drugiego miejsca w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Człowiek Roku Gliwic i powiatu gliwickiego 2016”, 
- wyróżnienie w 19 edycji plebiscytu „Nowin Gliwickich” „Człowiek Ziemi Gliwickiej 2015”.


posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR