MODUŁ I - Budowanie relacji z klientem i pracownikamiposiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR