Akademia Coacha - kurs 100 godzin

Coaching jest procesem docierania do zasobów klienta – rozmówcy. Wierzymy, że każdy może osiągać to czego pragnie, a coach jest towarzyszem w wędrówce do celu. W trakcie rozmowy, dzięki trafnym, dobrze zadanym pytaniom, klient odnajduje rozwiązania najlepsze dla niego w oparciu o swoje mocne strony. 

Coaching jest procesem zmiany. Podczas szkolenia poznasz zalety coachingowego stylu zarządzania, skutecznego komunikowania się z pracownikami zgodnie z ich potrzebami, motywowania do rozwoju i osiągania celów ważnych dla firmy i zespołu. Dzięki metodom aktywizującym zdobędziesz również umiejętności skutecznego rozwiązywać problemy występujące w pracy z zespołem. 

Na Kursie poznasz podstawowe zasady coachingu, zdobędziesz umiejętność budowania pozytywnych relacji, zadawania odpowiednich pytań, by z powodzeniem pomagać klientom w odnajdywaniu własnych zasobów potrzebnych do realizacji założonych celów osobistych i biznesowych. Poznasz też swoje mocne strony, które możesz wykorzystywać w pracy coacha. 

Kurs prowadzony jest w formie ćwiczeń, pracy warsztatowej i treningu. Zajęcia to m.in. symulacje pracy z klientem, rozmowy coachingowe oraz praca nad budowaniem warsztatu coacha. Nauczysz się planowania ćwiczeń oraz sesji coachingowych.

Program: 

Moduł 1. Coaching i komunikacja interpersonalna w pracy coacha – warsztat 20 godzin 
- czym jest coaching 
- rodzaje coachingu 
- skuteczna komunikacja interpersonalna w coachingu, znaczenie struktury lingwistycznej 
- słuchanie na różnych poziomach 
- zasady coachingu i cechy skutecznego coacha 
- budowanie relacji opartej na zaufaniu, otwartości i zaangażowaniu 
- odpowiedzialność i uwalnianie się od oceny oraz kontrakt coachingowy podstawą działania. 
Metody pracy: burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia, analiza przypadków. 


Moduł 2. Rola pytań i struktura coachingu – warsztat 20 godzin 
- proces i struktura coachingowa 
- pytania w coachingu
- diagnoza problemu, przeramowanie 
- narzędzia w pracy caocha – SCORE, GROWE oraz IGROWE i REGROWE 
- storytelling w pracy coacha 
- wartości i ograniczające przekonania – jak z nimi pracować 
- system wartości według C. W. Gravesa – zrozumieć klienta 
- wyznaczanie celów coachingowych 
- sto pytań do… 
Metody pracy: dyskusja, ćwiczenia, analiza przypadków, prowadzenie rozmowy pomiędzy uczestnikami z zastosowaniem różnych pytań – przygotowanie do prowadzenia sesji coachingowej. 

Moduł 3. Prowadzenie sesji coachingowej – warsztat 20 godzin 
- podstawowe umiejętności potrzebne do realizacji coachingu 
- budowanie relacji, trudne sytuacje 
- rodzaje klientów - elementy psychologii społecznej w coachingu 
- metoda SFA (Solution Focused Approach) – koncentracja na rozwiązaniu 
- narzędzia pracy z celem – SMART, Matryca Eisenhovera 
- panorama społeczna 
- skalowanie w coachingu 
- wspieranie za pomocą informacji zwrotnych 
Metody pracy: ćwiczenia, analiza przypadków, prowadzenie sesji coachingowej przez uczestników, dyskusja. 

Moduł 4. Coachingowy styl zarządzania – warsztat 20 godzin 
- korzyści coachingowego stylu zarządzania zespołem 
- menadżer jako coach 
- czym jest coaching zespołowy 
- ocena pracownika, motywowanie do rozwoju i zmiany 
- role pełnione w zespole 
- fazy procesu grupowego 
- narzędzia coachingowe w pracy z zespołem 
Metody pracy: ćwiczenia, sesja coachingu grupowego, coachingowa rozmowa z pracownikiem, motywowanie poprzez coachingowy styl rozmowy. 

 Moduł 5. Prowadzenie sesji coachingowej – warsztat 20 godzin 
- prowadzenie sesji coachingowych pomiędzy uczestnikami – ćwiczenia 
- stosowanie wybranych narzędzi coachingowych 
- informacje zwrotne na temat sesji, dyskusja 
- planowanie procesu wdrażania nowej wiedzy i umiejętności w pracy – praca własna uczestników 
- egzamin – prowadzenie sesji coachingowych, podsumowanie kursu. 
Metody pracy: ćwiczenia, prowadzenie sesji coachingowej, informacja zwrotna. 

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
- zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenie sesji coachingowych 
- zrozumienie procesu zmiany w coachingu oraz mechanizmu automotywacji 
- poznanie różnych modeli pracy coachingowej, 
- wypracowanie własnego stylu pracy i zastosowania coachingu na stanowisku menadżera, 
- zdobycie umiejętności radzenia sobie z reakcjami pracowników, 
- poszerzanie umiejętności menadżerskich w zakresie przenoszenia odpowiedzialności za realizowane cele na pracownika 
- zarządzanie zespołem ze świadomością zachodzących procesów grupowych oraz ról pełnionych przez pracowników 
- pogłębianie samoświadomości i rozwój osobisty 

Organizacja zajęć:
  • Kurs odbywa się w soboty i niedziele - 5 zjazdów, razem 100 godzin dydaktycznych.
  • Kurs odbywa się zazwyczaj w godzinach 10-18 z przerwami na odpoczynek oraz posiłek.
  • Kurs prowadzony jest w formie warsztatowej, w małych grupach, w miłej i przyjaznej atmosferze.
  • Kurs czasami prowadzony jest w formie przyspieszonej - spotkania codziennie przez kilka kolejnych dni.
Otrzymasz: zaświadczenie ukończenia Kursu,
czekają na Ciebie również płyty, skrypty, serwis kawowy, słodkie przekąski, owoce.

Miejsce Kursu: Chorzów, Warszawa, Poznań

Inwestycja wynosi:  6800 zł  za osobę,
w celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł,
w sprawie płatności i numeru konta prosimy o kontakt z Fabryką Kreatywności.

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.=======================================


Chorzów

Edycja weekendowa             - trwają zapisy -

     5 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 10-18

    
=======================================


Warszawa

Edycja tygodniowa            - trwają zapisy -

     2 zjazdy po 5 dni    od poniedziałku do piątku w godz. 10-18


========================================
    
    


posiada certyfikat jakości
wpis do RIS
wpis do BUR