Akademia Menedżera - kurs 100 godzin

Celem Kursu jest zdobycie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania zespołem pracowników. Podczas wspólnych działań, w kameralnym zespole, poznasz skuteczne metody kierowania i motywowania pracowników. Zdobędziesz umiejętności menedżerskie niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem oraz budowania swojego pozytywnego wizerunku jako przywódcy. Poznasz techniki wzbudzania poczucia satysfakcji zespołu z wykonywanych zadań. Rozwiniesz swoje zdolności menedżerskie oraz umiejętności interpersonalne. Dzięki temu będziesz potrafił zwiększyć efektywność oraz zaangażowanie pracowników i przyczynisz się do osiągnięcia wspólnego sukcesu zespołu.


Program:
1.   Rola i kompetencje menedżera.
2.   Komunikacja w zespole.
3.   Zarządzanie sobą w czasie i zwiększanie wydajności pracy.
4.   Rekrutacja pracowników i dobór pracowników na stanowiska.
5.   Style zarządzania zespołem i pracownikami.
6.   Motywacja i zapał - jak je wzbudzić? Motywujące expose lidera.
7.   Zasady przywództwa - lider czy menedżer?
8.   Efektywne zebrania - czemu służą?
9.   Coaching w zarządzaniu zespołem:
- korzyści i koszty zarządzania coachingowego,
- zawieranie kontraktu z pracownikiem lub zespołem,
- jak radzić sobie ze stresem - własnym i pracowników?
- jak unikać mechanizmu obwiniania i poczucia krzywdy?
- samoocena - informacje zwrotne od coacha,
- definiowanie obszaru pracy nad zmianą
- poszukiwanie nowych sposobów działania
- planowanie konkretnych zmian.
10.  Zespół pracowników - organizacja ucząca się.
11.  Wdrażanie strategii sukcesu.


Organizacja zajęć:
  • Kurs odbywa się w soboty i niedziele - 5 zjazdów, razem 100 godzin dydaktycznych.
  • Kurs odbywa się zazwyczaj w godzinach 10-18 z przerwami na odpoczynek oraz posiłek.
  • Kurs prowadzony jest w formie warsztatowej, w małych grupach, w miłej i przyjaznej atmosferze.
  • Kurs czasami prowadzony jest w formie przyspieszonej - spotkania codziennie przez kilka kolejnych dni.
Otrzymasz: zaświadczenie ukończenia Kursu,
czekają na Ciebie również płyty, skrypty, serwis kawowy, słodkie przekąski, owoce.

Miejsce Kursu: Chorzów, Warszawa, Poznań

Inwestycja wynosi:  6800 zł  za osobę,
w celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zadatek w wysokości 600 zł,
w sprawie płatności i numeru konta prosimy o kontakt z Fabryką Kreatywności.

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.========================================

Chorzów

Edycja weekendowa           - trwają zapisy -

     5 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 10-18


========================================

Warszawa

Edycja weekendowa          - trwają zapisy -

     5 zjazdów 2-dniowych - sobota i niedziela w godz. 10-18


========================================


posiada certyfikat jakości
wpis do RIS
wpis do BUR