dr Magdalena Morchat

Od 1999 roku pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, a od 2002 roku z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako wolontariusz.
Od 2003 roku zatrudniona w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Jana Pawła II (obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej) w Dąbrowie Górniczej, gdzie pracuje jako nauczyciel – terapeuta z uczniami autystycznymi, prowadząc zajęcia grupowe oraz indywidualne, a także jako psycholog oraz oligofrenopedagog w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (praca obejmuje diagnozę rozwoju dziecka, zajęcia terapeutyczne z dziećmi autystycznymi, konsultacje, porady i warsztaty dla rodziców).
W Gabinecie „Santeriz” pracuje jako terapeuta dziecięcy, zajmuje się również przeprowadzaniem diagnozy funkcjonalnej oraz opracowywaniem indywidualnych programów terapeutycznych. Organizatorka konferencji oraz szkoleń z zakresu pracy terapeutycznej z dzieckiem ze spektrum autyzmu oraz dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych z zakresu Wczesnego Wspomagania Ucznia z Autyzmem, Wczesnego Wspomagania Dziecka Niepełnosprawnego oraz Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Współpracuje z licznymi instytucjami/ szkołami na terenie Śląska i Zagłębia, zajmującymi się problematyką autyzmu, trudności wychowawczych oraz wychowania małego dziecka. Prywatnie mama 7- letniego synka, ufająca w indywidualne możliwości każdego małego i dużego człowieka do znajdowania w sobie pokładów siły i zdolności do zmagania się z przeciwnościami, które niesie za sobą codzienne życie. Zainteresowania – terapia systemowa, wychowanie dziecka, fotografia, dekoracja wnętrz, florystyka, rękodzielnictwo.

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR