COACHING w zdrowiu i terapii - studia podyplomowe


Organizator studiów: 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi 
we współpracy z Fabryką Kreatywności w Chorzowie. 

Studia podyplomowe 2-semestralne                                              
Liczba godzin: 230 
Koszt studiów: 3900 zł - wpisowe 0 zł

Trwają zapisy - rozpoczęcie studiów:
październik/listopad 2023Miejsce: 
 - Chorzów 
 - Warszawa 
 - Poznań

Cel studiów: 
Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w charakterze coacha, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby wychodzące z choroby, będące w terapii, wychodzące z uzależnień, a także w ramach szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. 
Coach pracujący w obszarze terapii, pomaga osobom powracającym do zdrowia w utrzymaniu motywacji do wdrażania zmian zmierzających do odzyskania i utrzymania dobrostanu. Potrafi motywować osoby wychodzące z uzależnień do poszukiwania nowej drogi życia i kontynuowania efektów terapii. 
Coach wspierający klientów w utrzymaniu zdrowia zwraca uwagę na wprowadzanie i utrzymanie wspierających nawyków, pomaga zidentyfikować obszary do zmiany, przekroczyć własne ograniczenia i znaleźć osobistą motywację, w obszarze szeroko pojętego zdrowia i aktywności życiowej. 
Coach promujący zdrowie może wspierać również jednostki organizacyjne, pełniąc rolę wewnętrznego coacha i facylitatora zmian. 
Wyspecjalizowany coach, ma większą świadomość potrzeb zdrowotnych klientów, oraz pacjentów. 

Studia przygotowują też do pracy z osobami poszukującymi wsparcia w codziennym życiu. 
Studia skierowane są również do lekarzy, psychologów, terapeutów, osób pracujących w obszarach profilaktyki zdrowia i medycyny naturalnej. Studia maja także charakter studiów samorozwojowych. 
Uczestnicy określą swoje cele osobiste i zawodowe, zidentyfikują obszary do zmiany, własne motywatory, przekonania i wartości. 

Studia prowadzone są warsztatowo i umożliwiają doświadczenie na sobie procesu coachingu, a także budowanie świadomości siebie, swoich talentów i umiejętności w roli coacha. 

Program: 
Studia mają charakter praktyczny, ponad 80 % zajęć to warsztaty i ćwiczenia. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych coachów, psychologów i trenerów. Bazują na aktualnej wiedzy z zakresu coachingu, psychologii zdrowia, dobrostanu, rozwoju, motywacji, psychologii pozytywnej, promowaniu zdrowego stylu życia, teorii uczenia się osób dorosłych.

Przedmioty:
- Warsztat umiejętności interpersonalnych – integracja grupy (spotkanie wyjazdowe) 
- Komunikacja interpersonalna w pracy coacha 
- Psychologia zdrowia, psychologia pozytywna, pojęcie dobrostanu 
- Schorzenia cywilizacyjne i zdrowie psychiczne – wybrane zagadnienia 
- Profilaktyka i terapia uzależnień 
- Teoria coachingu i sylwetka coach 
- Metodologia i narzędzia coachingowe 
- Life coaching Coaching w profilaktyce zdrowia 
- Coaching w pracy terapeutycznej i kryzysie 
- Prowadzenie sesji coachingowej. 
- Etyka w pracy coacha 
- Praktyki – prowadzenie indywidualnych sesji coachingowych 
- Egzamin dyplomowy – prowadzenie sesji coachingowej.

Zapraszamy :)

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR