COACHING w zdrowiu i terapii - studia podyplomowe


Organizator studiów: 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi 
we współpracy z Fabryką Kreatywności w Chorzowie. 

Studia podyplomowe 2-semestralne. 
Liczba godzin: 230 
Koszt studiów: 3900 zł - wpisowe 0 zł. 

Trwają zapisy na studia rozpoczynające się w październiku/listopadzie 2021


Miejsce: 
 - Chorzów 
 - Warszawa 
 - Kłodzko 
 - Poznań 


CEL STUDIÓW: 
Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w charakterze coacha, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby wychodzące z choroby, będące w terapii, wychodzące z uzależnień, a także w ramach szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. 
Coach pracujący w obszarze terapii, pomaga osobom powracającym do zdrowia w utrzymaniu motywacji do wdrażania zmian zmierzających do odzyskania i utrzymania dobrostanu. Potrafi motywować osoby wychodzące z uzależnień do poszukiwania nowej drogi życia i kontynuowania efektów terapii. 
Coach wspierający klientów w utrzymaniu zdrowia zwraca uwagę na wprowadzanie i utrzymanie wspierających nawyków, pomaga zidentyfikować obszary do zmiany, przekroczyć własne ograniczenia i znaleźć osobistą motywację, w obszarze szeroko pojętego zdrowia i aktywności życiowej. 
Coach promujący zdrowie może wspierać również jednostki organizacyjne, pełniąc rolę wewnętrznego coacha i facylitatora zmian. 
Wyspecjalizowany coach, ma większą świadomość potrzeb zdrowotnych klientów, oraz pacjentów. 

Studia przygotowują też do pracy z osobami poszukującymi wsparcia w codziennym życiu. 
Studia skierowane są również do lekarzy, psychologów, terapeutów, osób pracujących w obszarach profilaktyki zdrowia i medycyny naturalnej. Studia maja także charakter studiów samorozwojowych. 
Uczestnicy określą swoje cele osobiste i zawodowe, zidentyfikują obszary do zmiany, własne motywatory, przekonania i wartości. 

Studia prowadzone są warsztatowo i umożliwiają doświadczenie na sobie procesu coachingu, a także budowanie świadomości siebie, swoich talentów i umiejętności w roli coacha. 

PROGRAM: 
Studia mają charakter praktyczny, ponad 80 % zajęć to warsztaty i ćwiczenia. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych coachów, psychologów i trenerów. Bazują na aktualnej wiedzy z zakresu psychologii zdrowia, dobrostanu, rozwoju, motywacji, psychologii pozytywnej, teorii uczenia się osób dorosłych.

Przedmioty:

- Warsztat umiejętności interpersonalnych – integracja grupy (spotkanie wyjazdowe) 
- Komunikacja interpersonalna w pracy coacha 
- Psychologia zdrowia, psychologia pozytywna, pojęcie dobrostanu 
- Schorzenia cywilizacyjne i zdrowie psychiczne – wybrane zagadnienia 
- Profilaktyka i terapia uzależnień 
- Teoria coachingu i sylwetka coach 
- Metodologia i narzędzia coachingowe 
- Life coaching Coaching w profilaktyce zdrowia 
- Coaching w pracy terapeutycznej i kryzysie 
- Prowadzenie sesji coachingowej. 
- Etyka w pracy coacha 
- Praktyki – prowadzenie indywidualnych sesji coachingowych 
- Egzamin dyplomowy – prowadzenie sesji coachingowej.

Spotkajmy się w październiku :)

ARTETERAPIA - Studia podyplomowe

TERAPIA ZAJĘCIOWA - Studia podyplomowe

COACHING w zdrowiu i terapii - studia podyplomowe

ARTETERAPIA - Kurs 120 godzin

ARTETERAPIA - Kurs metodyczny z superwizją 120 godzin

PLENER MALARSKI - wakacje inne niż zwykle

VEDIC ART - warsztat malarski

WARSZTATY ARTYSTYCZNE z Wiesławem Karolakiem

W KOBIECYM GRONIE - warsztaty uważności i relaksacji

SYLWOTERAPIA i TERAPIA LASEM - kurs i warsztaty wakacyjne

ZMALUJ COŚ.... czyli wakacje z farbą i pędzlem dla każdego

IKONOPISANIE - wczasy i kurs

WCZASY Z ARTETERAPIĄ

MAKRAMA - kurs 30 godz.

ARTETERAPIA w pracy z młodzieżą i dorosłymi - Kurs 40 godzin

CHOREOTERAPIA I TANIEC TERAPEUTYCZNY - Kurs 40 godzin

TEATR W EDUKACJI, PROFILAKTYCE I TERAPII - Kurs 40 godzin

Program 60+

AKADEMIA MENEDŻERA - Kurs 100 godzin

AKADEMIA COACHINGU - Kurs 100 godzin

AKADEMIA TRENERA - Kurs 100 godzin

PRAKTYK NLP - Kurs 60 godzin

MASTER NLP - Kurs 60 godzin

TRENER NLP - Kurs 100 godzin

---

SZKOLENIA BIZNESOWE

MODUŁ I - Budowanie relacji z klientem i pracownikami

MODUŁ II - Tajemnice skutecznej sprzedaży

MODUŁ III - Rozwój zawodowy pracowników

MODUŁ IV - Rozwój firmy, urzędu, organizacji

MODUŁ V - Nie tylko dla liderów

MODUŁ VI - Zanim zostaniesz pracownikiem

SZKOLENIA PEDAGOGICZNE

MODUŁ I - Dziecko zdolne w placówce edukacyjnej

MODUŁ II - Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MODUŁ III - Doskonalenie warsztatu pracy

MODUŁ IV - Rozwój zawodowy

MODUŁ V - Budowanie relacji z rodzicami i uczniami

MODUŁ VI - Rozwój osobisty

KONFERANSJER

DLA DZIECI: URODZINY, FESTYNY, OPIEKA

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR