dr Grażyna Szafraniec

Posiada doświadczenie w realizacji projektów artystyczno-terapeutycznych dla dzieci 
z zaburzeniami rozwoju. Jest jurorem i konsultantem na Festiwalach Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Należy do Śląskiego Nieprzetartego Szlaku - prowadziła warsztaty dla instruktorów arteterapii. 
Brała udział w licznych projektach badawczych, była organizatorem konferencji popularyzujących twórczość osób niepełnosprawnych. Współpracowała z wieloma szkołami, ośrodkami terapeutycznymi dla dzieci i dorosłych, z Akademią Muzyczną, Muzeum Śląskim, Biblioteką Śląską, Śląską Biblioteką Terapeutyczną. 
Pracuje jako diagnosta i terapeuta w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Alter" w Chorzowie. Członek Rady Programowej Śląskiego Centrum Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Organizator Przeglądów Teatralnych i Poetyckich. 
Jest autorką publikacji z dziedziny diagnostyki, terapii i arteterapii. 

Zajmuje się diagnozowaniem problemów rozwojowych dzieci. Prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci, także z wykorzystaniem metod i technik niewerbalnych. 

Autorka m. in. książki "Malowanie palcami- analiza diagnostyczna". Uniwersytet Śląski, Katowice 2012. Realizuje projekty arteterapeutyczne dla dzieci. Prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju. 

Zainteresowania badawcze: 
Diagnozowanie poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci 
Diagnoza dojrzałości szkolnej Diagnozowanie przyczyn trudności w uczeniu się 
Terapia pedagogiczna dla dzieci 
Arteterapia 
Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w uczeniu się 
Zaburzenia emocjonalne u dzieci 
Mutyzm selektywny 
Nadpobudliwość psychoruchowa 
Praca z dziećmi z Syndromem Zaburzeń Autystycznych (ASD) 
Terapia zabawą 
Agresja u dzieci 
Zaburzenia zachowania 
Reedukacja matematyczna 
Terapia dysleksji i dyskalkulii 
Twórczość artystyczna osób niepełnosprawnych.

Zobacz więcej - Grażyna Szafraniec

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR