AKADEMIA TRENERA - Kurs 100 godzin

Na Kurs zapraszamy osoby zarządzające zespołem, prowadzące grupę, występujące publicznie, a także trenerów wewnętrznych firmy i trenerów samodzielnych lub niezależnych (freelancerów).

Celem Kursu jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia projektów szkoleniowych. Na Kursie dowiesz się w jaki sposób uczą się dorośli, jak aktywizować grupę do działania oraz prowadzić efektywne treningi i warsztaty. Dowiesz się jak budować skutecznie pracujące zespoły i jak wykorzystać proces grupowy. Nauczysz się w jaki sposób pracować z trudnym uczestnikiem lub grupą. W czasie Kursu opanujesz sztukę płynnego mówienia i wprowadzania elementów zwiększających atrakcyjność twojej wypowiedzi. Podczas Kursu poznasz podstawowe zasady budowania wizerunku, umiejętności skutecznej i swobodnej autoprezentacji w sytuacjach kontaktów z klientem i wystąpień przed grupą. Dzięki treningowi zdobędziesz większą swobodę w prowadzeniu spotkań lub szkoleń, będziesz wiedział jak szybko opanować stres i jak zarządzać swoim ciałem, by informacje które przekazujesz były jeszcze lepiej odbierane przez twoich rozmówców. Budowanie profesjonalnego wizerunku oparte jest na wykorzystaniu indywidualnych zasobów uczestników (umiejętności, predyspozycji oraz cech charakterystycznych). Trening zawiera elementy NLP takie jak opanowanie stresu, kotwiczenie stanów emocjonalnych i wybrane aspekty języka perswazji. Kurs prowadzony jest w formie ćwiczeń, pracy warsztatowej i trenerskiej. Zajęcia to m.in. symulacje pracy z grupą, wystąpienia przed kamerą oraz praca nad budowaniem warsztatu trenera. Będziesz uczestniczył oraz prowadził trening szkoleniowy, nauczysz się planowania ćwiczeń i treningów.

Program:
    1. Integracja i budowanie zespołu.
    2. Komunikacja interpersonalna i język perswazji.
    3. Asertywność w pracy trenera.
    4. Wystąpienia publiczne - wstęp do tematu.
    5. Wizerunek - wygląd, ubranie, biżuteria, kolory.
    6. Podstawy mowy ciała oraz błędy często popełniane.
    7. Prezentacja na forum - praca z kamerą.
    8. Jak uczą się dorośli - cykl Kolba, metody aktywizujące, rola emocji w uczeniu się.
    9. Niezbędnik trenera - elementy NLP - zarządzanie emocjami, opanowanie stresu, lingwistyka.
  10. Fazy procesu grupowego.
  11. Trudny uczestnik, trudna grupa.
  12. Wykorzystanie opowieści i metafory podczas szkolenia, czyli jak zwiększyć ciekawość i zainteresowanie 
        uczestników.
  13. Planowanie sesji szkoleniowej, projektowanie ćwiczeń.
  14. Przygotowanie szkolenia - autorskie projekty uczestników.

Organizacja zajęć:
  • Kurs odbywa się w soboty i niedziele - 5 zjazdy, razem 100 godzin dydaktycznych.
  • Kurs odbywa się zazwyczaj w godzinach 10-18 z przerwami na odpoczynek oraz posiłek.
  • Kurs prowadzony jest w formie warsztatowej, w małych grupach, w miłej i przyjaznej atmosferze.
  • Kurs czasami prowadzony jest w formie przyspieszonej - spotkania codziennie przez kilka kolejnych dni. 
  • Kurs kończy się egzaminem teoretycznym (test) oraz praktycznym (etiuda trenerska).
Otrzymasz: zaświadczenie ukończenia Kursu,
czekają na Ciebie również płyty, skrypty, serwis kawowy, słodkie przekąski, owoce oraz ciepły posiłek.

Miejsce Kursu: 41-500 Chorzów ul. Marii Konopnickiej 9/1

Inwestycja wynosi:  4500 zł  za osobę,
 w celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 600 zł,
w sprawie płatności i numeru konta prosimy o kontakt z Fabryką Kreatywności.

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.Chorzów

Edycja weekendowa             - trwają zapisy -


     3 zjazdy 2-dniowe - sobota i niedziela w godz. 10-18

Terminy zjazdów:

     listopad 2017 - styczeń 2018
Warszawa

Edycja weekendowa              - trwają zapisy -

     3 zjazdy 2-dniowe - sobota i niedziela w godz. 10-18

Terminy zjazdów:

     grudzień 2017 - luty 2018
jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012