mgr inż. Tomasz Gluźniewicz

W kręgu jego zainteresowań jest przywództwo edukacyjne i biznesowe. Prowadzi wykłady i warsztaty dla pracowników, liderów zespołów, kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, menedżerów, właścicieli firm, słuchaczy i studentów wielu uczelni.
Od kilku lat zgłębia wiedzę z zakresu wspomagania rozwoju edukacji, kompetencji kluczowych oraz edukacji włączającej. Prowadzi szkolenia z tego zakresu dla dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczycieli, pracowników JST i KO oraz konsultantów i trenerów PDN na terenie całej Polski.

Prowadzi kursy, szkolenia, warsztaty i wykłady z wielu dziedzin. Regularnie doskonali swoje umiejętności. Jego praca jest stale poddawana procesowi ewaluacji i superwizji. Posiada zainteresowania artystyczne oraz pasję tworzenia. Jest aktywnym wolontariuszem i ekologiem. Żyje w zgodzie z naturą. 

Pracuje również jako konferansjer
-->   Konferansjer


posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR