1. Indywidualne Wzorce Myślenia oraz ich wpływ na proces komunikowania się

Celem warsztatu jest poznanie Indywidualnych Wzorców Myślenia, zdiagnozowanie własnego wzorca oraz zdobycie umiejętności wykorzystania IWM w procesie komunikowania się i uczenia. Dzięki uzyskanej wiedzy uczestnicy szkolenia będą mogli zidentyfikować swoje bariery komunikacyjne w pracy (w rodzinie). Identyfikacja własnego wzorca oraz wzorca  rozmówcy pozwoli na zmianę schematów komunikacyjnych.

Program:
1. Język rozmówcy - wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk.
2. Trzy części umysłu - świadomość, podświadomość, nieświadomość i ich rola w procesie odbioru świata
    i komunikowaniu się z innymi.
3. Skąd się biorą nieporozumienia.
4. Diagnoza własnego wzorca - test.

< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR