5. MM - maksymalna motywacja

Celem szkolenia jest poznanie technik pomagających wzbudzić i utrzymać motywację. Dowiesz się jak unikać czynników demotywujących i skąd wziąć jeszcze więcej chęci do zrobienia tego co zaplanowałeś. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas szkolenia świadomie zaplanujesz swoje osobiste lub zawodowe cele i wyjdziesz zmotywowany do działania.

Program szkolenia:
1. Rola filtrów w indywidualnym odbiorze świata…
2. Zasady dobrze określonego celu.
3. Żyj lepiej niż dobrze - wyjdź ze strefy komfortu (zasady Ziga Ziglara)
4. Myśl jak zwycięzca - Ty też potrafisz - wyobraź sobie, zaplanuj i ruszaj do działania!

Czas: 4 godziny dydaktyczne
Cena: 85 zł za osobę


< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012