MODUŁ I - Dziecko zdolne w placówce edukacyjnej - MODUŁ VI - Rozwój osobistyjest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012