ARTETERAPIA - Kurs 120 godzin - Szczegółowa tematyka warsztatów

1. Warsztat umiejętności społecznych – integracja grupy, komunikacja interpersonalna i budowanie kontaktu z klientem (elementy dramy i NLP)

Korzyści z warsztatu to rozwój umiejętności:
  - prawidłowego nawiązania kontaktu werbalnego i niewerbalnego
  - kontrolowania negatywnych przekazów werbalnych i niewerbalnych
  - poznanie podstawowych zasad lingwistycznych w celu budowania lepszych relacji z klientem
  - poznanie narzędzi skutecznej komunikacji (cechy uważnego słuchacza, potwierdzanie rzeczywistości, parafraza)

2. Historia, cele i funkcje arteterapii

To spotkanie jest okazją do poznania źródeł powstania arteterapii oraz funkcji jakie pełniła pierwotnie w latach 40 - tych. Funkcja rekreacyjna, edukacyjna, korekcyjna, ekspresyjna i kompensacyjna – to podstawowe funkcje, jakie arteterapia pełni obecnie. Wykorzystywane są również jej walory relaksacyjne i odprężające, budzące pozytywne emocje.

3. Znaczenie emocji w procesie arteterapeutycznym, komunikacja pozawerbalna – praca z mandalą

Mandala „to forma kompozycji na planie koła, a jednocześnie, prowadzona za pośrednictwem kolorów i kształtów, rozmowa z samym sobą – takim jakim jestem w danym momencie, w danym nastroju, w danej sytuacji”. To okazja do medytacji, połączenia świata wewnętrznego z zewnętrznym, to szukanie harmonii. To spotkanie jest okazją do pracy z własnymi emocjami i ich konfrontacji w dialogu z drugą osobą werbalnie i niewerbalnie.

4. Stymulowanie zmysłów – smak, węch, dotyk…

To warsztat polisensoryczny, dający szansę na stymulację zmysłów - smak, węch, dotyk. Dzięki ćwiczeniom z tworzywami przekształcalnymi uczestnicy kursu będą mieli okazję doświadczyć intensywności dotyku i smaku, skoncentrować się na oddziaływaniu zapachów, a także zwrócić uwagę na bodźce i wrażenia, które zazwyczaj umykają naszej świadomości. To niezwykle interesujące spotkanie pełne zapachów, smaków połączonych z dotykiem podczas warsztatu „Jestem pestką…”

5. Sylwoterapia i hortiterapia – terapia poprzez kontakt z przyrodą (drzewa i ogrody)

Od dawna wiadomo, że kontakt z naturą ma na człowieka zbawienny wpływ. Wśród niej można się odprężyć i zapomnieć o trudach codzienności. Znamy wiele gatunków roślin leczniczych, ale zazwyczaj zapominamy, że także wśród drzew mamy wielu sprzymierzeńców.

Sylwoterapia, zwana drzewolecznictwem, opiera się na leczniczych właściwościach drzew. Według jej zwolenników, każdą z pospolitych dolegliwości można wyleczyć, a przynajmniej złagodzić, korzystając z tej naturalnej terapii. Już wchodząc do lasu czujemy się lepiej, gdyż drzewa są przecież naturalnymi filtrami, które na ogromną skalę przetwarzają zanieczyszczenia powietrza w konieczny do życia tlen. Kto z nas nie lubi zapachu lasu, tego wspaniałego uczucia świeżości i spokoju.

Hortiterapia to wspaniały czas spędzony w ogrodzie z roślinami i kwiatami oraz ich całym dobrodziejstwem zapachów i barw. Zachowanie zdrowia wymaga pełnej równowagi energii pochodzącej z oddziaływania kolorów. Jeśli równowaga ta zostaje zachwiana, pojawiają się dolegliwości mogące się zamienić w chorobę. Chromoterapia, której elementy również się pojawią, zajmuje się wpływem kolorów na życie ludzi. Jej celem jest pokonanie choroby dzięki przywróceniu równowagi wewnątrz organizmu.

6. Bajkoterapia – warsztat pisania bajki relaksacyjnej i terapeutycznej

"Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu kim jesteśmy i kim możemy się stać..”

Biblioterapia oddziałuje terapeutyczne, dzięki odpowiednio dobranej literaturze, która stanowi środek wspierający proces terapeutyczny. Jest rodzajem psychicznego wsparcia, pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów, rodzajem oparcia w procesie osiągania bezpieczeństwa, środkiem do realizacji potrzeb. Biblioterapia jest częścią terapii pedagogicznej, a także wspiera procesy terapeutyczne w medycynie. Podczas warsztatu uczestnicy poznają zasady pisania bajki relaksacyjnej i terapeutycznej.

7. Portret i autoportret jako początek dialogu z sobą i z drugim człowiekiem

Psychologia humanistyczna zakłada, że człowiek jest istota zdolną do samorealizacji i uznaje świadomość samego siebie za główny mechanizm psychiczny regulujący i kierujący zachowaniem. Na obraz samego siebie – na autoportret – składają się również informacje dotyczące własnych kompetencji, charakteru , aspiracji życiowych. Portret jest okazją do dialogu i konfrontacji obrazu samego siebie z obrazem przedstawianym przez rozmówcę.

8. Muzykoteriapia – wspólne przeżywanie i czerpanie radości z muzyki – elementy Pedagogiki Zabawy, metoda Batii Strauss, muzykoterapia osób niepełnosprawnych, warsztat Bębniarski oraz relaks przy muzyce mis i gongów tybetańskich.

Muzyka łagodzi obyczaje… Dlatego proponujemy warsztat, podczas którego muzyka klasyczna oraz ciekawe wątki muzyki z różnych stron świata pozwolą na wspólną zabawę z użyciem własnoręcznie wykonanych instrumentów. To również wspaniała chwila relaksu podczas ruchu czy działań plastycznych inspirowanych muzyką.

Najważniejsze zalety metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss to komunikacja niewerbalna, swoboda w zamianie ról, kształcenie wyobraźni dźwiękowej, atrakcyjność utworu do wielokrotnego słuchania oraz zintegrowane - słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.

Warsztat bębniarski to pełna ekspresji aktywność muzyczna, która z powodzeniem może stanowić wspaniała terapię zastępowania agresji. Wspólne, rytmiczne uderzenia w duże bębny wywołuje pozytywne emocje i integruje grupę. Pozwala doświadczyć sukcesu każdej osobie, podnosi samoocenę, przynosi radość.

Seans relaksacyjny przy muzyce na misy i gongi tybetańskie, to głęboki masaż wewnątrzkomórkowy. Misy i gongi emanują bardzo szerokim spektrum wibracji, które przenikają ciało, rezonując z każdą komórką według jej własnej częstotliwości drgań.

9. Warsztaty szczęścia – pogłębianie świadomości wartości, sposób myślenia kluczem do szczęścia

„Szczęście ludzkie bierze się nie tyle ze wspaniałych przejawów dobrego losu, które przecież przytrafiają się rzadko, lecz raczej z niewielkich korzyści, które pojawiają się na co dzień”.

Szczęście jest emocją, spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez człowieka jako pozytywne, dlatego też warsztaty skierowane są do osób, które chcą poznać metody na szczęście trwałe, nie tylko chwilowe.To wymaga wglądu w samego siebie, introspekcji - poznania i uznania swoich mocnych i słabych stron. Poznamy między innymi czynniki szczęścia, aby zadowolenie z życia było połączone z pogodą ducha i optymizmem.

Celem warsztatów jest ocena własnego życia i stworzenie go jak najbardziej udanym, wartościowym i sensownym.

10. Trening twórczości – budzenie kreatywności

Celem treningu jest zwrócenie uwagi na potencjał twórczy każdego człowieka oraz pobudzenie kreatywności, a tym samym wzmocnienie wiary we własne możliwości tworzenia oryginalnego i niepowtarzalnego dzieła, ale także tworzenia własnego życia. Podczas działań twórczych będziemy przełamywali schematy, działali niestandardowo w oparciu o metaforę i analogie. Będziemy wspólnie odkrywali pokłady kreatywności, które zostały głęboko zakopane przez szkołę i codzienność. Trening twórczości prowokuje do umyślnego tworzenia w przeciwieństwie do ekspresji twórczej pełniącej funkcje terapeutyczną – „wyrzucaniem z siebie” – działania wynikającego z podświadomości.

11. Praca z ciałem – budowanie i wzmacnianie kontaktu poprzez dotyk z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Towarzyszy mu od chwili narodzin przejawiając się w różnych formach: w zabawie, w aktywnym wypoczynku oraz w codziennej pracy (domowej, zawodowej). Służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów i porozumiewania się.

Przedmiotem badań wielu pedagogów był ruch i jego znaczenie dla prawidłowego rozwoju człowieka. Rudolf Steiner twierdził, że człowiek za pomocą ruchu i rytmu wyraża swoją osobowość. Rudolf von Laban uważał, że ruch jest wyrazem potrzeby ludzkiej aktywności. Stałe ograniczanie go prowadzi do wzrastania wewnętrznego napięcia, stresów i zahamowań, a w konsekwencji jest przyczyną utraty wiary we własne możliwości, zamykania się w sobie, unikania kontaktów z otoczeniem.

Główna idea metody wyraża się w stwierdzeniu, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Podczas warsztatu zwrócimy również uwagę na znaczenie dotyku dla prawidłowego rozwoju i procesu terapeutycznego.

12. Teatroterapia

Teatroterapia to spontaniczne przedstawienie teatralne, sprzyjające odreagowaniu stłumionych emocji, konfliktów. To koncepcja zakładająca wychowanie przez teatr. Jest rozumiana jako narzędzie do wewnętrznego wzrostu i wzbogacenia osobowości. To świetna metoda pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

13. Vedic Art

Vedic Art to rozwój kreatywności i samoświadomości poprzez malarstwo intuicyjne. Stworzona dla wszystkich, którzy poszukują drogi do swojego JA. To odkrywanie siebie od nowa.  Sztuka Wed opiera się na 17 zasadach, są to słowa klucze podawane w odpowiedniej kolejności otwierające kolejne drzwi. Skupienie na kolejnych zasadach Vedic Art uświadamia człowiekowi jak daleko rozwinął swój umysł logiczny i swoją racjonalność zapominając o potrzebach płynących z serca. Kiedy zapomina się o sercu – doświadcza się braku miłości – do siebie, do innych, do świata, do pracy, codziennych zajęć… Na warsztatach każdy ma możliwość poczuć jak budzi się Jego Serce i jak z tego przebudzenia wypływa radość, spokój, wyciszenie i wolność. Kiedy już poczuje je w sobie może z kolei pozbyć się lęków, ograniczeń i krepujących go przekonań, co z kolei pozwala mu obudzić w sobie moc, wykrzesać energię, wyzwolić siłę. Nagle dostrzega nowe możliwości i znajduje w sobie ochotę i odwagę do działania. Tylko kiedy odważymy się iść własną drogą, której jesteśmy pewni i która nam daje radość – jesteśmy odporni na oceny otoczenia, porównywanie i krytykę. Tylko wtedy mamy zaufanie do siebie i nie poddajemy się temu co mówią nam inni – co mamy myśleć, czuć i robić. Kiedy pozwalamy sobie usłyszeć głos Prawdziwego Ja – wiemy co jest dla nas najlepsze i najwłaściwsze. Jesteśmy wolni, podejmujemy decyzje i jesteśmy za nie odpowiedzialni. W konsekwencji prawdą staje się powiedzenie, że bierzemy swój los w swoje ręce. Przestajemy pozwalać by ktokolwiek lub cokolwiek decydowało o tym jak się czujemy, jak myślimy, jak reagujemy. Uczymy się także doceniać wagę czasu danego tylko sobie, czasu w którym nikt nam nie przeszkadza, w którym jesteśmy dla siebie najważniejsi. To pomaga obudzić szacunek i wdzięczność dla tego co robimy i dla siebie samych.


Kurs kończy się wystawą prac powstałych podczas warsztatów.


ARTETERAPIA - Studia podyplomowe

TERAPIA ZAJĘCIOWA - Studia podyplomowe

COACHING w zdrowiu i terapii - studia podyplomowe

ARTETERAPIA - Kurs 120 godzin

PLENER MALARSKI - wakacje inne niż zwykle

VEDIC ART - warsztat malarski

WARSZTATY ARTYSTYCZNE z Wiesławem Karolakiem

WARSZTATY WAKACYJNE - Rysunek i malarstwo

W KOBIECYM GRONIE - warsztaty uważności i relaksacji

SYLWOTERAPIA i TERAPIA LASEM - kurs i warsztaty wakacyjne

ZMALUJ COŚ.... czyli wakacje z farbą i pędzlem dla każdego

IKONOPISANIE - wczasy i kurs

WCZASY Z ARTETERAPIĄ

MAKRAMA - kurs 30 godz.

ARTETERAPIA w pracy z młodzieżą i dorosłymi - Kurs 40 godzin

CHOREOTERAPIA I TANIEC TERAPEUTYCZNY - Kurs 40 godzin

TEATR W EDUKACJI, PROFILAKTYCE I TERAPII - Kurs 40 godzin

Program 60+

AKADEMIA MENEDŻERA - Kurs 100 godzin

AKADEMIA COACHINGU - Kurs 100 godzin

AKADEMIA TRENERA - Kurs 100 godzin

PRAKTYK NLP - Kurs 60 godzin

MASTER NLP - Kurs 60 godzin

TRENER NLP - Kurs 100 godzin

---

SZKOLENIA BIZNESOWE

MODUŁ I - Budowanie relacji z klientem i pracownikami

MODUŁ II - Tajemnice skutecznej sprzedaży

MODUŁ III - Rozwój zawodowy pracowników

MODUŁ IV - Rozwój firmy, urzędu, organizacji

MODUŁ V - Nie tylko dla liderów

MODUŁ VI - Zanim zostaniesz pracownikiem

SZKOLENIA PEDAGOGICZNE

MODUŁ I - Dziecko zdolne w placówce edukacyjnej

MODUŁ II - Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MODUŁ III - Doskonalenie warsztatu pracy

MODUŁ IV - Rozwój zawodowy

MODUŁ V - Budowanie relacji z rodzicami i uczniami

MODUŁ VI - Rozwój osobisty

KONFERANSJER

DLA DZIECI: URODZINY, FESTYNY, OPIEKA

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR