CHOREOTERAPIA I TANIEC TERAPEUTYCZNY - Kurs 3x20 godzin


Kurs jest podzielony na trzy Poziomy  


Kurs jest podzielony na trzy poziomy:
 
Poziom I - 20 godzin dydaktycznych
Poziom II - 20 godzin dydaktycznych
Poziom III - 20 godzin dydaktycznych

Każdy z poziomów można realizować w dowolnym terminie zachowując kolejność.
Aby uczestniczyć w kursie Poziom II i III należy ukończyć Kurs z niższego Poziomu, tak by kolejno realizować Poziom I, następnie Poziom II a na końcu Poziom III.


Podczas każdego z etapów Uczestnicy kursu otrzymują fachową wiedzę z zakresu tańca terapeutycznego oraz możliwość intensywnego praktykowania w formie różnorodnych ćwiczeń, przygotowujących na każdym z etapów do pracy z poszczególnymi grupami odbiorczymi.  

 Od września 2023r. Kurs Choreoterapia i taniec terapeutyczny podzielony jest na poziomy: I, II i III. Dzięki temu można we własnym tempie realizować kolejne szkolenia, płacąc za każdy poziom osobno. 
Wszystkie trzy poziomy przygotowują do pracy w charakterze instruktora/trenera choreoterapii. Jednak już po realizacji każdego poziomu można prowadzić zajęcia z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu. 

Istnieje też możliwość wykupienia od razu całego kursu, zwłaszcza jeśli kurs finansowany jest z dofinansowania i zależy Ci by przejść całą ścieżkę trenerską i w pełni przygotować się do swojej pracy.

Zgodnie z programem, każde zagadnienie jest opracowane pod kątem teorii, praktyki na podstawie ćwiczeń zaproponowanych przez trenerkę oraz praktyki opartej na własnej, kreatywnej pracy. Każdy moduł zostaje doświadczony i omówiony w obszarze kreatywnym i terapeutycznym. Kurs ma formułę dialogu z uczestnikami, którzy korzystając ze swoich doświadczeń, mają możliwość transponowania zaproponowanych ćwiczeń do zasobów grup/osób, z którymi pracują na co dzień.
 

Poziom I 
„Taniec jako forma identyfikacji i interpretacji podstawowych emocji oraz forma zabawy” 

Program:
1. Teoretyczne podstawy choreoterapii. 
2. Ćwiczenia integrujące grupę. 
3. Rozgrzewka. 
4. Zabawy z rekwizytami. 
5. Taniec jako zabawa i edukacja. 
6. Tańce integracyjne. 


Celem I etapu kursu choreoterapii jest wprowadzenie podstaw teoretycznych i stworzenie pola do wymiany dotychczasowych doświadczeń w pracy z ruchem i tańcem w swoich środowiskach. 
Zaproponowane ćwiczenia mają charakter integracyjny i zabawowy, dlatego z powodzeniem mogą być zastosowane w różnych grupach wiekowych, przede wszystkim w grupach dziecięcych oraz senioralnych. Wykorzystanie potencjału rozwojowego w zabawach oraz poprzez wykorzystanie rekwizytów, wykonanych także przez samych uczestników, wzmacnia poczucie spójności w grupie oraz inspiruje do kreatywnych działań. 
I etap szkolenia jest zatem kluczowy w procesie budowania grupy, integrowania jej i wprowadzenia elementu zabawy, który w choreoterapii jest jednym z podstawowych czynników leczących i rozwojowych. 
Wprowadzenie formuły przetwarzania zaproponowanych ćwiczeń na grupy osób, z którymi uczestnicy już pracują lub zamierzają pracować, jest dużym krokiem w kierunku samodzielnego tworzenia scenariuszy, nieszablonowego myślenia i umiejętności dostosowywania aktywności do swoich podopiecznych.Poziom II 
„Taniec jako forma autoekspresji, narzędzie poszerzające świadomość i kontakt z ciałem oraz wsparcie zdrowia psychicznego”

Program:
1. Cele choreoterapii / tańca terapeutycznego i czynniki leczące / rozwojowe 
2. Świadomość ciała - zmysły zewnętrzne i wewnętrzne 
3. Praca z oddechem 
4. Emocje i ruch 
5. Action painting: ruch pełen kolorów 
6. Masaż (automasaż, masaż w parach, masaż w kręgu) i relaksacja (bajkoterapia) 

Celem II etapu kursu choreoterapii jest stworzenie przestrzeni do kontaktu ze sobą i własnym ciałem oraz poznanie elementów tańca i ruchu, które stanowią czynniki leczące w psychoterapii tańcem i ruchem, a w terapii tańcem (choreoterapii) mogą być wykorzystane jako motywy przewodnie kolejnych sesji prowadzonych przez uczestników w ich grupach odbiorczych. 
Ponadto uczestnicy kursu otrzymują propozycje ćwiczeń skupiające uwagę na poszerzaniu świadomości ciała, jego granic, możliwości i potrzeb. Włączenie w pracę z ruchem i tańcem elementów wiedzy o emocjach, pozwala wykorzystywać medium ruchu jako narzędzia autoekspresji, ułatwiającego między innymi zrzucenie napięć. 
Oddech i puls jako naturalne rytmy towarzyszące człowiekowi od chwili narodzin, również mogą zadziałać wspierająco poprzez wykorzystanie w etiudach ruchowych. Połączenie ekspresyjnego malowania z muzyką zbliża uczestników do bycia w ruchu, co jest szczególnie wskazane w grupach posiadających pewien opór wobec tańca. 
Domknięciem tego etapu jest poznanie prostych narzędzi masażu i relaksacji, możliwych do zastosowania w różnych grupach wiekowych.

 

Poziom III  
„Ruch i taniec jako forma komunikacji i narzędzie w budowaniu relacji interpersonalnych” 

1. Ja, Ty, my - taniec relacji 
2. Praca z tematem (taniec, elementy dramy) 
3. Interpretacje muzyczno-ruchowe 
4. Wykorzystanie sztuki w choreoterapii (arteterapia) 
5. Metafory i rekwizyty - wstążki, chustki, pocztówki 
6. „Chcę Ci coś opowiedzieć” - elementy analizy ruchu wg Rudolfa Labana 

Celem III etapu kursu choreoterapii jest praca nad komunikacją w ruchu. Kompetencja do przekazywania informacji w postaci ruchu jest doskonale znana małym dzieciom, które w naturalny sposób reagują całym ciałem na impulsy przychodzące z zewnątrz i wewnątrz. 
Reakcje somatyczne bywają powtarzalne, a przez to czytelne. W ten sposób powstają pewne wzorce ruchowe, które z upływem czasu ustępują miejsca komunikatom werbalnym. 
Wykorzystanie ruchu i ekspresji ciała w relacji z drugą osobą jest możliwe jednak dopiero wtedy, gdy osoba nawiązująca kontakt z drugim człowiekiem sama jest świadoma swojego ciała i swoich zasobów ruchu. 
Wykorzystanie podczas tego etapu pracy z metaforą, rekwizytami i elementami ekspresji teatralnej, pozwala uczestnikom poszerzyć spektrum możliwości w budowaniu zasobów narzędzi do pracy w swoich grupach. Metafory i rekwizyty znajdą największe zastosowanie w pracy z dziećmi, a także w pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami, mającymi wciąż ograniczony język ruchu i potrzebującymi dodatkowego wsparcia w autoekspresji. 
Wprowadzenie elementów analizy ruchu według Rudolfa Labana umożliwi uczestnikom pracę z tzw. komponentami ruchu, które wzmacniają przekazywaną w ruchu historię i pozwalają badać możliwości ciała i przestrzeni, w której wszyscy się poruszamy.Dla kogo?
Na Kurs zapraszamy terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, trenerów, instruktorów, animatorów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, fizjoterapeutów, studentów, osoby pracujące z grupami i chcące wzbogacić swój warsztat pracy, uzupełnić wiedzę oraz umiejętności, osoby zainteresowane własnym rozwojem. 
Kurs prowadzony jest w formie pracy warsztatowej.   


Czas trwania - 3 x 20 godzin dydaktycznych
Organizacja Kursu:  zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
                                w godzinach 09.00 - 17.00   
                           

Otrzymasz: zaświadczenie ukończenia Kursu oraz skrypt,
czekają na Ciebie również serwis kawowy, słodkie przekąski, owoce.

Miejsce Kursu:  Chorzów, Warszawa, Poznań.

Cena Kursu:  
Poziom I    - 1200 zł za osobę
Poziom II   - 1100 zł  za osobę
Poziom III - 1100 zł za osobę

W celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zadatek w wysokości 300 zł,
w sprawie płatności i numeru konta prosimy o kontakt z Fabryką Kreatywności.

Ilość miejsc ograniczona - pracujemy w małych grupach.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.

 


===========================================


Chorzów 
Edycja weekendowa             

    
     zjazd 2-dniowy - sobota i niedziela w godz. 09.00 - 17.00


Termin zjazdów - Poziom I:  

       04-05 listopada 2023      =========================================== 


Warszawa  

Edycja weekendowa            - trwają zapisy - 

        zjazd 2-dniowy - sobota i niedziela w godz. 09-17

Termin zjazdów - Poziom I:   
  
       09-10 grudnia 2023     


===========================================
posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR