Choreoterapia i taniec terapeutyczny - kurs 3x20 godzinOrganizatorem Kursu jest
Prywatna Szkoła Arteterapii  Fabryka Kreatywności

Kurs jest prowadzony w formie warsztatowej w małych grupach.
Kurs trwa 60 godzin i jest podzielony na trzy etapy/poziomy.

Poziom I , II , III - każdy po 20 godzin dydaktycznych.

Każdy z poziomów można realizować w dowolnym terminie zachowując kolejność. 
Podczas każdego z etapów Uczestnicy Kursu otrzymują fachową wiedzę oraz uczestniczą w ćwiczeniach z zakresu tańca terapeutycznego, przygotowujących  do pracy z poszczególnymi grupami odbiorców.  

Trzy poziomy przygotowują do pracy w charakterze instruktora/trenera choreoterapii. Już po realizacji każdego poziomu można prowadzić zajęcia z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach. 


Poziom I 
„Taniec jako forma zabawy oraz identyfikacji podstawowych emocji" 

Program:
1. Teoretyczne podstawy choreoterapii
2. Ćwiczenia integrujące grupę
3. Rozgrzewka, praca z emocjami
4. Zabawy z rekwizytami
5. Taniec jako zabawa i edukacja
6. Tańce integracyjne

Celem I etapu kursu choreoterapii jest wprowadzenie podstaw teoretycznych i stworzenie pola do wymiany dotychczasowych doświadczeń w pracy z ruchem i tańcem w swoich środowiskach. 
Zaproponowane ćwiczenia mają charakter integracyjny i zabawowy, dlatego z powodzeniem mogą być zastosowane w różnych grupach wiekowych. Potencjał rozwojowy w trakcie zabawy oraz wykorzystanie rekwizytów wykonanych także przez samych uczestników, wzmacnia poczucie spójności w grupie oraz inspiruje do kreatywnych działań. 
I etap szkolenia jest zatem kluczowy w procesie budowania grupy, integrowania jej i wprowadzenia elementu zabawy, który w choreoterapii jest jednym z podstawowych czynników leczących i rozwojowych. 
Wprowadzenie formuły przetwarzania zaproponowanych ćwiczeń dla grupy osób z którymi uczestnicy już pracują lub zamierzają pracować, jest dużym krokiem w kierunku samodzielnego tworzenia scenariuszy, nieszablonowego myślenia i umiejętności dostosowywania aktywności do swoich podopiecznych.


 
Poziom II 
„Taniec jako forma autoekspresji, narzędzie poszerzające świadomość i kontakt z ciałem oraz wsparcie zdrowia psychicznego”

Program:
1. Cele choreoterapii i tańca terapeutycznego oraz czynniki leczące i rozwojowe 
2. Świadomość ciała oraz zmysłów
3. Praca z oddechem 
4. Emocje i ruch 
5. Action painting - ruch pełen kolorów 
6. Masaż i relaksacja (automasaż, masaż w parach, masaż w kręgu)

Celem II etapu kursu choreoterapii jest stworzenie przestrzeni do kontaktu ze sobą i własnym ciałem oraz poznanie elementów tańca i ruchu, które stanowią czynniki leczące w psychoterapii tańcem i ruchem, a w terapii tańcem (choreoterapii) mogą być wykorzystane jako motywy przewodnie kolejnych sesji prowadzonych przez uczestników w ich grupach odbiorców. 
Ponadto uczestnicy kursu otrzymują propozycje ćwiczeń skupiające uwagę na poszerzaniu świadomości ciała, jego granic, możliwości i potrzeb. Włączenie w pracę z ruchem i tańcem elementów wiedzy o emocjach, pozwala wykorzystywać medium ruchu jako narzędzia autoekspresji, ułatwiającego między innymi redukcję napięć. 
Oddech i puls jako naturalne rytmy towarzyszące człowiekowi od chwili narodzin, również mogą zadziałać wspierająco poprzez wykorzystanie w etiudach ruchowych. Połączenie ekspresyjnego malowania z muzyką zbliża uczestników do bycia w ruchu, co jest szczególnie wskazane w grupach posiadających pewien opór wobec tańca. 
Domknięciem tego etapu jest poznanie prostych narzędzi masażu i relaksacji, możliwych do zastosowania w różnych grupach wiekowych.


 
Poziom III  
„Ruch i taniec jako forma komunikacji i narzędzie w budowaniu relacji interpersonalnych” 

Program:
1. Ja, Ty, My - taniec relacji 
2. Praca z tematem (taniec, elementy dramy) 
3. Interpretacje muzyczno-ruchowe 
4. Wykorzystanie sztuk wizualnych w choreoterapii 
5. Metafora i rekwizyt w tańcu terapeutycznym
6. Elementy analizy ruchu wg Rudolfa Labana 

Celem III etapu kursu choreoterapii jest praca nad komunikacją w ruchu. Kompetencja do przekazywania informacji w postaci ruchu jest doskonale znana małym dzieciom, które w naturalny sposób reagują całym ciałem na impulsy przychodzące z zewnątrz i wewnątrz. 
Reakcje somatyczne bywają powtarzalne, a przez to czytelne. W ten sposób powstają pewne wzorce ruchowe, które z upływem czasu ustępują miejsca komunikatom werbalnym. 
Wykorzystanie ruchu i ekspresji ciała w relacji z drugą osobą jest możliwe jednak dopiero wtedy, gdy osoba nawiązująca kontakt z drugim człowiekiem sama jest świadoma swojego ciała i swoich zasobów ruchu. 
Wykorzystanie podczas tego etapu pracy z metaforą, rekwizytami i elementami ekspresji teatralnej, pozwala uczestnikom poszerzyć spektrum możliwości w budowaniu zasobów narzędzi do pracy w swoich grupach. Metafory i rekwizyty znajdą największe zastosowanie w pracy z dziećmi, a także w pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami, mającymi wciąż ograniczony język ruchu i potrzebującymi dodatkowego wsparcia w autoekspresji. 
Wprowadzenie elementów analizy ruchu według Rudolfa Labana umożliwi uczestnikom pracę z tzw. komponentami ruchu, które wzmacniają przekazywaną w ruchu historię i pozwalają badać możliwości ciała i przestrzeni, w której wszyscy się poruszamy.


Dla kogo?
Na Kurs zapraszamy nauczycieli, wychowawców, terapeutów, psychologów, pedagogów, trenerów, instruktorów, animatorów, pracowników ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej lub socjalnej, fizjoterapeutów, studentów, osoby pracujące z grupami i chcące wzbogacić swój warsztat pracy, uzupełnić wiedzę oraz umiejętności, osoby zainteresowane własnym rozwojem.

Czas trwania:  60 godzin dydaktycznych (3 x 20)
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
w godzinach  08 - 16  lub  09 - 17
                           
Otrzymasz zaświadczenie ukończenia Kursu oraz skrypt, 
czeka na Ciebie również serwis kawowy.

Miejsce Kursu:  Chorzów, Warszawa, Poznań, Głogów,
oraz w każdym miejscu w Polsce po zebraniu się grupy min. 12 osób.

Cena Kursu:
Poziom I    - 1300 zł  za osobę
Poziom II   - 1200 zł  za osobę
Poziom III  - 1100 zł  za osobę

W celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zadatek w wysokości 300 zł, 
w sprawie płatności i numeru konta prosimy o kontakt z Fabryką Kreatywności.

Ilość miejsc ograniczona - pracujemy w małych grupach.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.


 

===================================


Chorzów

Edycja wakacyjna   -   trwają zapisy

12-17 sierpnia 2024 

W tym czasie realizowany jest Poziom I, II i III

przez kolejnych 6 dni


--------------------


Edycja weekendowa  -  trwają zapisy

3 zjazdy 2-dniowe - sobota i niedziela w godz. 09 -17

Terminy zjazdów dla nowej grupy

- Poziom I    maj-czerwiec 2024

- Poziom II i III - terminy do uzgodnienia


Trwają również zapisy do grup w późniejszym terminie ===================================


Warszawa

Edycja weekendowa  -  trwają zapisy 

3 zjazdy 2-dniowe - sobota i niedziela w godz. 09 - 17

Terminy zjazdów dla nowej grupy

- Poziom I        13-14  kwietnia 2024 

- Poziom II      do ustalenia z grupą

- Poziom III     do ustalenia z grupą

Trwają również zapisy do grup w późniejszym terminie===================================


Głogów

Edycja weekendowa  -  trwają zapisy

3 zjazdy 2-dniowe - sobota i niedziela w godz. 09 - 17

Terminy zjazdów dla nowej grupy 

- Poziom I           27-28 kwietnia 2024 

- Poziom II         do ustalenia z grupą

- Poziom III       do ustalenia z grupą===================================posiada certyfikat jakości
wpis do RIS
wpis do BUR