Dariusz Grzegorzak

W drugiej połowie 2008 roku sprzedawał fundusze inwestycyjne firmy Skandia i w OFE Nordea, gdzie odkrył w jaki sposób sukcesywnie gromadzić bazę klientów i poleceń. Pod koniec 2009 roku sprzedawał karty kredytowe tzw. Techniką ”door to door”, rok później rozpoczął pracę na stanowisku sprzedawcy w branży finansowej w sprzedaży kredytów. W Grudniu 2011 roku założył własną firmę. Dzisiaj wraz ze wspólniczką zatrudnia ponad 15 osób na stanowiskach sprzedaży. Z każdym pracownikiem dzieli się wiedzą i umiejętnościami skutecznego sprzedawcy. Teraz ujawni swoje tajemnice skutecznego sprzedawcy podczas szkoleń w Fabryce Kreatywności.

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012