Agnieszka Słyszko

Prowadzi szkolenia i warsztaty grupowe oraz zajęcia indywidualne, na które szczególnie zaprasza osoby przeżywające przejściowe problemy emocjonalne jak i szukające kierunku swojego dalszego rozwoju zawodowego czy osobistego, niezależnie od wieku. 
Zaprasza także każdego, kto chce poprawić jakość swojego życia i poznać lepiej siebie, swoje potrzeby i wartości poprzez muzykę. W oparciu o intuicyjne podejście, w bezpiecznej atmosferze muzyki czy dziedzin pokrewnych sztuce, uczestnicy często sami dochodzą do satysfakcjonujących ich rozwiązań, bez konieczności nazywania źródła problemu. Dzieje się tak, ponieważ muzyka pojawia się tam gdzie słowo nie wystarcza albo nie jest w stanie wyrazić tego co na prawdę czujemy. jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012