TERAPIA ZAJĘCIOWA - Studia podyplomowe


Jeśli pracujesz w oparciu o umowę o pracę możesz uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% lub 100% ceny.

Organizator studiów: 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi
we współpracy z Fabryką Kreatywności w Chorzowie. 

Studia podyplomowe 3-semestralne. 
Liczba godzin: 420 (w tym 150 godzin praktyki zawodowej).
Koszt studiów: 3600 zł  -  wpisowe 0 zł. Trwają zapisy na studia rozpoczynające się w marcu

      Miejsce:
              - Chorzów  
              - Warszawa 
              - Kowary 
              - Skarżysko-Kamienna - nowość
              - Poznań - nowość
  
Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez stosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. 

Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

Program: 
Trening umiejętności interpersonalnych i budowanie relacji w terapii 
Psychogerontologia 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy 
Podstawy pedagogiki i psychologii 
Pedagogika specjalna 
Terapia zajęciowa, planowanie terapii zajęciowej 
Pracownie terapii zajęciowej
Arteterapia – techniki plastyczne 
Muzykoterapia 
Choreoterapia 
Teatroterapia 
Gry i zabawy rekreacyjne 
Trening kreatywności 
Praktyka terapii zajęciowej – wizyta studyjna 
Praktyki własne (istnieje możliwość odbycia praktyk w miejscu pracy, jeśli jest to WTZ) 
Seminarium dyplomowe 

Organizacja studiów:
zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00-18.00.
Część zajęć realizowana jest w formie bezpośrednich spotkań, a część w formie e-learningowej,
dzięki czemu zjazdy odbywają się 1 x w miesiącu.

Opiekun merytoryczny studiów: Jolanta Łysakowska

W sytuacji losowej, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, student może indywidualnie zaliczyć wybrany przedmiot w dogodnym terminie przed zakończeniem studiów. 

Odpłatność za studia można dokonać w całości 3600 zł lub w 12 ratach po 300 zł. 

Zobacz filmy z naszych wybranych zajęć:

                                      -->   Terapia zajęciowa jesień 2016

                                      -->    Terapia zajęciowa zima 2016


Nabór do wszystkich grup jest otwarty - zapraszamy.

Terapia zajęciowa - studia w ChorzowieTerapia zajęciowa - studia w WarszawieTerapia zajęciowa - studia w Kowarach (Jelenia Góra)
posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR