TEATR W EDUKACJI, PROFILAKTYCE I TERAPII - Kurs 40 godzin

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu edukacji, profilaktyki i terapii poprzez teatr. Uczestnicy uczą się wykorzystywać metody twórcze (teatralne) jak i teatroterapeutyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami starszymi. 

Kurs składa się z pojedynczych ćwiczeń oraz dłuższych modułów pracy nad etiudami i krótkim spektaklem. Celem poszczególnych elementów Kursu jest pokazanie etapów budowania przedstawienia od pomysłu do realizacji przy wykorzystaniu różnych bodźców stanowiących inspirację. Kurs prowadzony jest w formie pracy warsztatowej.
Poprzez aktywny udział w zajęciach każdy ma możliwość doświadczenia terapeutycznej mocy teatru, odkrycia swojego potencjału artystycznego, zyskania pozytywnej energii a także zdobycia bogatego warsztatu pracy. Poszczególne ćwiczenia zostają wspólnie omówione dzięki czemu uczestnik wie, jaki jest ich cel oraz w jaki sposób może go zmodyfikować i dostosować do własnej grupy odbiorców. 
Zwrócimy również uwagę na sposób planowania ćwiczeń, świadomego ich wykorzystania i odczytywania ważnych dla prowadzącego informacji jakie z nich płyną (aspekt profilaktyczny i terapeutyczny). Naszym celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia pojedynczych zajęć teatralnych, dłuższych cyklicznych sesji, a także długoterminowych projektów o charakterze artystycznym lub/i teatroterapeutycznym.

Dla kogo ?
Program kursu przygotowany jest z myślą o tych, którzy chcą poznać aktywne, warsztatowe i twórcze formy edukacji teatralnej i chcą zdobyć nowe doświadczenia oraz poszerzyć umiejętności w tym zakresie. Wśród adresatów są: nauczyciele (którzy prowadzą lub chcą prowadzić teatralne formy aktywności dzieci i młodzieży), terapeuci,, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, trenerzy, instruktorzy, animatorzy, pracownicy socjalni, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, fizjoterapeuci, studenci, osoby pracujące z grupami i chcące rozwijać swój warsztat pracy, uzupełnić wiedzę oraz umiejętności, osoby zainteresowane własnym rozwojem. Zapraszamy wszystkich zainteresowane tą tematyką. 

Program: 
Część teoretyczna: 
  1. Kilka słów o edukacji teatralnej. 
  2. Zajęcia teatralne a teatroterapia. 
  3. Rodzaje teatroterapii. 
  4. Zastosowanie teatru w profilaktyce i terapii – przykłady dobrych praktyk. 
  5. Drama – rodzaje, struktura oraz cele i korzyści stosowania dramy. 

Część praktyczna: 
  6. Zabawy teatralne w procesie integracji grupy. 
  7. Ćwiczenia na koncentrację. 
  8. Podstawy ruchu scenicznego. 
  9. Ciało jako źródło ekspresji. 
10. Kultura żywego słowa. 
11. Zabawy ortofoniczne z elementami logopedii. 
12. Podstawowe zadania sceniczne w planie żywym i plastycznym. 
13. Praca z tekstem. 
14. Wprawki dramowe i pantomimiczne. 
15. Praca z emocjami. 
16. Krótkie etiudy teatralne. 
17. Etapy przygotowania spektaklu – ABC reżysera (praca zespołowa, podział ról, rekwizyty, kostiumy,
      znaczenie bycia w roli, praca nad rolą). 

Czas trwania:  40 godzin dydaktycznych
Organizacja Kursu:  zajęcia odbywają się w soboty i niedziele - 2 zjazdy
                              w godzinach 10.00-18.00 lub codziennie przez 4 dni.

Otrzymasz: zaświadczenie ukończenia Kursu,
czekają na Ciebie również płyty, skrypty, serwis kawowy, słodkie przekąski, owoce oraz ciepły posiłek.

Miejsce Kursu:  41-500 Chorzów ul. Marii Konopnickiej 9/1

Inwestycja wynosi:  1500 zł  za osobę, 
w celu rezerwacji miejsca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł,
w sprawie płatności i numeru konta prosimy o kontakt z Fabryką Kreatywności. 

Ilość miejsc ograniczona - małe grupy.
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.Chorzów

Edycja weekendowa              - trwają zapisy -

     2 zjazdy 2-dniowe - sobota i niedziela w godz. 10-18

Terminy zjazdów:

     kwiecień - maj 2019
     


Warszawa

Edycja weekendowa              - trwają zapisy -

     2 zjazdy 2-dniowe - sobota i niedziela w godz. 10-18

Terminy zjazdów:

     maj 2019 jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012