1. Rozmowa kwalifikacyjna i aktywne metody poszukiwania pracy

Celem szkolenia jest poznanie aktywnym metod poszukiwania pracy, źródeł informacji oraz skutecznego aplikowania. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się jak napisać profesjonalne CV i list motywacyjny. W części warsztatowej będą uczestniczyć w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.

Program:
1. Źródła poszukiwania pracy.
2. Gdzie i jak wysyłać swoje CV.
3. CV i list motywacyjny - zasady ich konstruowania.
4. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Symulacje rozmowy - praca z kamerą.

< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012