4. Coaching dla kadry zarządzającej

Celem szkolenia jest poszerzenie umiejętności osób zarządzających zespołem w zakresie technik coachingowych. W dzisiejszych czasach do osiągnięcia sukcesu potrzebny jest przede wszystkim zgrany zespół oraz menadżer, który nie tylko odpowiednio pokieruje nim, ale też będzie dla nich wzorem. Coaching to bardzo popularna w ostatnim czasie skuteczna metoda zarządzania, objawiająca się głównie w charakterystycznym sposobie wspomagania rozwoju pracowników i poprawiania ich wydajności, w taki sposób, by dochodzili oni do właściwych rozwiązań samodzielnie. Ten sposób zarządzanie znacznie zwiększa zaangażowanie i motywację pracowników.

Program:
1. Podstawowe cele i zasady prowadzenia coachingu.
2. Różnice między coachingiem a innymi formami pracy z podwładnymi.
3. Niezbędne kompetencje i umiejętności coacha.
4. Korzyści i koszty zarządzania coachingowego.
5. Zawieranie kontraktu z pracownikiem lub zespołem.
6. Podstawy funkcjonowania pracownika w ujęciu coachingowym – wybrane tematy dotyczące pracy uczestników.
7. Podstawowa struktura rozmowy coachingowej.
8. Podstawowe narzędzia w pracy coacha.

< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012