2. Alternatywne rozwiązywanie konfliktów - negocjacje i mediacje pozasądowe

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat sposobów rozwiązywania konfliktów dzięki zastosowaniu technik negocjacyjnych lub mediacji. Uczestnicy dowiedzą się w jakich sytuacjach i w jaki sposób można podejmować rozmowy negocjacyjne, a kiedy włączyć mediatora.


Program:

 1.  Przyczyny barier komunikacyjnych, konflikty i sposoby ich rozwiązywania.
      - Etapy procesu sytuacji konfliktowej.
      - Style i formy rozwiązywania konfliktu.
 2.   Rozstrzyganie a rozwiązywanie sporów. 
 3.   Warunki niezbędne dla sytuacji negocjacyjnej – modelowy przebieg negocjacji.
 4.   Definicja mediacji – wstęp.
 5.   ADR czyli alternatywne metody rozstrzygania sporów.
 6    Formy ADR w systemie prawa Polskiego – w skrócie.
 7.   Rodzaje i zasady mediacji.
 8.   Modelowy przebieg mediacji (paradygmat).
 9.   Style, strategie i zasady działania mediatora i negocjatora.
10.  Warsztaty komunikacyjne oraz kształtowanie umiejętności efektywnego prowadzenia mediacji (symulacje mediacji).

< powrót
ARTETERAPIA - Studia podyplomowe

TERAPIA ZAJĘCIOWA - Studia podyplomowe

COACHING w zdrowiu i terapii - studia podyplomowe

ARTETERAPIA - Kurs 120 godzin

ARTETERAPIA - Kurs metodyczny z superwizją 120 godzin

PLENER MALARSKI - wakacje inne niż zwykle

VEDIC ART - warsztat malarski

W KOBIECYM GRONIE - warsztaty uważności i relaksacji

SYLWOTERAPIA i TERAPIA LASEM - kurs i warsztaty wakacyjne

ZMALUJ COŚ.... czyli wakacje z farbą i pędzlem dla każdego

IKONOPISANIE - wczasy i kurs

WCZASY Z ARTETERAPIĄ

MAKRAMA - kurs 40 godz.

ARTETERAPIA w pracy z młodzieżą i dorosłymi - Kurs 40 godzin

CHOREOTERAPIA I TANIEC TERAPEUTYCZNY - Kurs 40 godzin

TEATR W EDUKACJI, PROFILAKTYCE I TERAPII - Kurs 40 godzin

Program 60+

AKADEMIA MENEDŻERA - Kurs 100 godzin

AKADEMIA COACHINGU - Kurs 100 godzin

AKADEMIA TRENERA - Kurs 100 godzin

PRAKTYK NLP - Kurs 60 godzin

MASTER NLP - Kurs 60 godzin

TRENER NLP - Kurs 100 godzin

---

SZKOLENIA BIZNESOWE

MODUŁ I - Budowanie relacji z klientem i pracownikami

MODUŁ II - Tajemnice skutecznej sprzedaży

MODUŁ III - Rozwój zawodowy pracowników

MODUŁ IV - Rozwój firmy, urzędu, organizacji

MODUŁ V - Nie tylko dla liderów

MODUŁ VI - Zanim zostaniesz pracownikiem

SZKOLENIA PEDAGOGICZNE

MODUŁ I - Dziecko zdolne w placówce edukacyjnej

MODUŁ II - Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MODUŁ III - Doskonalenie warsztatu pracy

MODUŁ IV - Rozwój zawodowy

MODUŁ V - Budowanie relacji z rodzicami i uczniami

MODUŁ VI - Rozwój osobisty

KONFERANSJER

DLA DZIECI: URODZINY, FESTYNY, OPIEKA

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR