4. Czy Ty też doświadczyłeś mobbingu - wprowadzenie Polityki Antymobbingowej w placówce edukacyjnej

Celem warsztatu jest poznanie zagadnień związanych z mobbingiem. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są rodzaje mobbingu, jak się przed nim bronić i gdzie szukać pomocy. Dzięki praktycznym przykładom będą mogli lepiej zrozumieć problem i jego skalę. Efektem szkolenia będą pracownicy świadomi działań, które mogą być elementem mobbingu, co znacznie poprawi atmosferę panującą wśród pracowników. Każda placówka otrzymuje opracowaną wewnętrzną Politykę Antymobbingową wraz z podstawą prawną.

Program:
1. Mobbing - krótka historia
2. Mobbing w świetle przepisów
3. Cechy mobbingu
4. Czynniki sprzyjające mobbingowi
5. Fazy mobbingu
6. Rodzaje mobbingu
7. Obrona przed mobbingiem

< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012