3. Jak skutecznie zaplanować swoją karierę zawodową

Celem warsztatu jest poznanie zasad planowania swoich działań krótko i długoterminowych. Są ludzie, którym wszystko w życiu się udaje, żyją spokojnie i tak jak chcą, są wolni, szczęśliwi i mają czas na wszystko. Czy Ty też możesz coś zmienić, czy jest jeszcze czas na działania w nowym kierunku, to spotkanie może przynieść zmiany również dla Ciebie… Podczas warsztatu otrzymasz narzędzia do wytyczania swoich celów i skutecznego planowania poszczególnych kroków w drodze do ich realizacji.

Program:
1. Po co planować?
2. Strategia Vonneguta
3. Tablica wizyjna, mapa myśli
4. Planowanie na przestrzeni 5 lat
5. Cechy dobrego planu

< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012