4. Integracja zespołu pracowników

Celem szkolenie jest zintegrowanie zespołu pracowników. Podczas wspólnych ćwiczeń uczestnicy poznają się lepiej, będą działać wspólnie by osiągać cele zespołu co w przyszłości zaowocuje lepszą współpracą w pracy. To również okazja do wyłonienia liderów i członków grupy, którzy pełnią określone role w zespole, co w przyszłości pozwoli na bardziej efektywne przydzielanie zadań.

Program:
1. Integracja zespołu - ćwiczenia pozwalające lepiej się poznać.
2. Współpraca w zespołach - ćwiczenia z elementami rywalizacji.
3. Określanie ról pełnionych w zespole.
4. Wyłanianie liderów.
5. Moje miejsce w zespole - ćwiczenia socjometryczne.

< powrót

posiada certyfikat jakości
wpis do RIS
wpis do BUR