1. Komunikacja bez przemocy w przedszkolu i szkole

Celem warsztatu jest poznanie metody komunikacji bez przemocy. Dzięki stosowaniu jej nawet w dużej klasie można skutecznie motywować uczniów do pracy, uczyć asertywnego zachowania poprzez asertywna postawę nauczyciela. Metoda ta daje również skuteczne narzędzia do przeciwdziałania agresji i przemocy wśród uczniów. Może pozwolić nauczycielowi w uzyskaniu jeszcze większej satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, a tym samym zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Program:
1. Czym jest komunikacja bez przemocy - metoda dr Marshall Rosenberg
2. Stawiam na indywidualność - jak wykorzystać NVC w pracy z grupą
3. Stawianie granic bez przemocy, asertywne NIE nauczyciela
4. Skuteczne narzędzia radzenia sobie z przemocą i agresją
5. Techniki radzenia sobie z frustracją, bezsilnością i wypaleniem zawodowym

< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR