3. Indywidualne Wzorce Myślenia i ich wpływ na komunikację ze światem i styl uczenia się dziecka

Celem warsztatu jest poznanie Indywidualnych Wzorców Myślenia, zdiagnozowanie własnego wzorca oraz zdobycie umiejętności wykorzystania IWM w procesie uczenia dzieci i komunikowania się z nimi. Dzięki uzyskanej wiedzy uczestnicy szkolenia będą mogli zidentyfikować swoje bariery komunikacyjne w pracy (w rodzinie). Identyfikacja własnego wzorca oraz wzorca dziecka w grupie lub w klasie (partnera, rozmówcy) pozwoli na zmianę schematów komunikacyjnych oraz dobór odpowiednich metod nauczania do potrzeb poszczególnych dzieci i grupy.

Program:
1. Czy wszyscy myślimy tak samo...
2. Specyficzny język wzrokowca, słuchowca i kinestetyka.
3. Świadomość, podświadomość i nieświadomość - ich rola w odbiorze świata i procesie uczenia się.
4. Określ swój Indywidualny Wzorzec Myślenia.
5. Nieporozumienia wynikające z różnicy wzorców osób wchodzących w relacje (w domu, szkole, pracy).

< powrót

posiada certyfikat jakości
wpis do RIS
wpis do BUR