1. Jak wydobyć z ucznia to co najlepsze i zmotywować go do pracy - metody aktywizujące

Cel warsztatu: dowiesz się co sprzyja aktywności ucznia, jak zaciekawić go tematem lekcji i sprawić by zaangażował się w pracę zespołu klasowego. Poznasz podstawowe metody aktywizujące wykorzystujące trzy kanały percepcji – wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny. Tylko nauka poprzez uruchomienie tych trzech kanałów daje szansę wszystkim uczniom uczestnictwa w zajęciach na miarę ich możliwości. Dzięki metodom aktywizującym nauczyciel ma szansę wydobyć z ucznia jego potencjał i zdolności.

Program:
1. Dlaczego metody aktywizujące są tak skuteczne.
2. Czym są Indywidualne Wzorce Myślenia.
3. Wybrane metody w praktyce.
4. Metody twórcze.
5. Techniki szybkiego zapamiętywania.

< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR