1. Jak wydobyć z ucznia to co najlepsze i zmotywować go do pracy - metody aktywizujące

Cel warsztatu: dowiesz się co sprzyja aktywności ucznia, jak zaciekawić go tematem lekcji i sprawić by zaangażował się w pracę zespołu klasowego. Poznasz podstawowe metody aktywizujące wykorzystujące trzy kanały percepcji – wzrok, słuch i dotyk. Tylko nauka poprzez uruchomienie tych trzech kanałów daje szansę wszystkim uczniom uczestnictwa w zajęciach na miarę ich możliwości. Dzięki metodom aktywizującym nauczyciel ma szansę wydobyć z ucznia jego potencjał i zdolności.

Program:
1. Dlaczego metody aktywizujące są tak skuteczne.
2. Czym są Indywidualne Wzorce Myślenia.
3. Wybrane metody w praktyce.
4. Metody twórcze.
5. Techniki szybkiego zapamiętywania.

Czas:   4 - 8  godzin dydaktycznych
Cena: 
85 - 160  zł za osobę

< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012