Tomasz Gluźniewicz

W kręgu jego zainteresowań jest przywództwo edukacyjne i biznesowe. Prowadzi szkolenia dla pracowników, liderów zespołów, kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, menedżerów i właścicieli firm.
Od kilku lat zgłębia wiedzę z zakresu wspomagania rozwoju edukacji oraz kompetencji kluczowych. Prowadzi szkolenia z tego zakresu dla dyrektorów placówek edukacyjnych, nadzoru pedagogicznego, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz nauczycieli konsultantów z ośrodków doskonalenia nauczycieli na terenie całej Polski.


Prowadzi kursy, szkolenia, warsztaty i wykłady z wielu dziedzin. Regularnie doskonali swoje umiejętności. Jego praca jest stale poddawana procesowi ewaluacji i superwizji. Posiada zainteresowania artystyczne oraz pasję tworzenia. Jest aktywnym wolontariuszem i ekologiem. Żyje w zgodzie z naturą. 

Pracuje również jako konferansjer
-->   Konferansjer


jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012