Tomasz Gluźniewicz

Prowadzi kursy, szkolenia, warsztaty i wykłady z wielu dziedzin. Regularnie doskonali swoje umiejętności. Jego praca jest stale poddawana procesowi ewaluacji i superwizji. Posiada zainteresowania artystyczne i pasję tworzenia. Jest także aktywnym wolontariuszem oraz ekologiem.
Żyje w zgodzie z naturą. 

Pracuje również jako konferansjer
-->   Konferansjer


jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012