Sara Knapik-Szweda

Swoje doświadczenie jako muzykoterapeuta zdobywała m.in.:

W Domu Pomocy Społecznej „Przystań” z osobami starszymi, z demencją oraz zaburzeniami neurologicznymi (2009-2010) 

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im. ks. L. Markiefki Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie (2008-2009)  

W Centrum Rehabilitacyjno-Oświatowym "Odrodzenie" w Katowicach z dziećmi i młodzieżą do 25 roku życia o różnym stopniu niepełnosprawności (2011-2015) 

W pracy z dziećmi w wieku 0,5-3 lat oraz rodzicami (2010-2014) 

W Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, z niedosłuchem, z zaburzeniami OUN. (2011-2013) 

W Miejskim Przedszkolu Integracyjnym z Oddziałami Specjalnymi nr 47 w Katowicach (2012-2015) 

W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Wyjątkowa Kraina” w Mikołowie dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (2014-2015) oraz w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym w Żorach (2015) 

W Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego-muzykoterapia dla dzieci na oddziale onkologicznym (2014-2015) 

W Fundacji Spectrum Liberi dla dzieci i młodzieży z autyzmem (2014- do chwili obecnej) 

Prowadzi własną praktykę muzykoterapeutyczna (2014-2015) 

a także jako muzykoterapeuta w Filharmonii Śląskiej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i seniorów 2015-do chwili obecnej 
W Fundacji „Błękitny Krzyż” z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie (2016) 

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu muzykoterapii dla różnych grup wiekowych - własna działalność terapeutyczna. Muzykoterapeuta i właściciel w firmie „MuzKa” 2016-do chwili obecnej.

Strona : 
Swoje doświadczenie jako muzykoterapeuta zdobywała m.in.:

W Domu Pomocy Społecznej „Przystań” z osobami starszymi, z demencją oraz zaburzeniami neurologicznymi (2009-2010) 

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im. ks. L. Markiefki Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie (2008-2009)  

W Centrum Rehabilitacyjno-Oświatowym "Odrodzenie" w Katowicach z dziećmi i młodzieżą do 25 roku życia o różnym stopniu niepełnosprawności (2011-2015) 

W pracy z dziećmi w wieku 0,5-3 lat oraz rodzicami (2010-2014) 

W Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, z niedosłuchem, z zaburzeniami OUN. (2011-2013) 

W Miejskim Przedszkolu Integracyjnym z Oddziałami Specjalnymi nr 47 w Katowicach (2012-2015) 

W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Wyjątkowa Kraina” w Mikołowie dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (2014-2015) oraz w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym w Żorach (2015) 

W Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego-muzykoterapia dla dzieci na oddziale onkologicznym (2014-2015) 

W Fundacji Spectrum Liberi dla dzieci i młodzieży z autyzmem (2014- do chwili obecnej) 

Prowadzi własną praktykę muzykoterapeutyczna (2014-2015) 

a także jako muzykoterapeuta w Filharmonii Śląskiej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i seniorów 2015-do chwili obecnej 
W Fundacji „Błękitny Krzyż” z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie (2016) 

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu muzykoterapii dla różnych grup wiekowych - własna działalność terapeutyczna. Muzykoterapeuta i właściciel w firmie „MuzKa” 2016-do chwili obecnej.

Strona MuzKa - zobacz więcej

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012