Leszek Angulski

Ukończył kurs Rebirthingu, świecowania, konhowania, 2 stopien Reiki, kurs bioenergioterapii, 2-letnią Akademię Psyhologii Alternatywnej itd.Koncertuje i prowadzi Seanse i Medytacje Dźwięku i Energii w kraju i zagranicą używając Gongów, Mis Tybetańskich, Fletów, Didgerido... Nagrał kilka płyt – MEDYTACJE W DŹWIĘKU... Obecnie pracuje z dźwiękiem jako narzędziem do medytacji i pracy ze swoimi emocjami jako narzędziem do budowania lepszego jutra.. Relaks przy muzyce w jego wykonaniu to niezapomniane przeżycie.LINKI

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012