Jarosław Tyby Janiga

Celem jego warsztatów jest przeżywanie radości wspólnego tworzenia, ważność i współpodążenie za energią grupy, koordynacja półkul mózgowych, uwolnienie od natrętnego i kontrolującego umysłu, rozluźnienie napięcia psychicznego i fizycznego. Jednym zdaniem jego warsztaty to droga do prawdziwego, głębokiego relaksu i samorozwoju. Dzięki djembe, mimo stresów świata biznesu gdzie funkcjonuje na co dzień, zachowuje czystość umysłu i radość życia. Gra na bębnach pod jego okiem to niezwykła przygoda.

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012