Jadwiga Krowiak

Doświadczenie taneczne zdobywała i szlifowała podczas stażu w ramach programu Erazmus + w zespole tańca Tanzmto Dance Company, Essen, Niemcy. 
Była gościem w zespole tańca Batsheva Dance Company- The Young Ensemble i uczestnikiem lekcji zespołu w technice gaga oraz obserwatorem prób, Tel-Aviv, Izrael. 
Tancerka w spektaklu zrealizowanym w ramach projektu Ciało jako medium; chor. Piotr Wach, Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, Bytom. Odbyła miesięczny staż w Teatrze Tańca Aura (Aura Dance Theater) w Kownie na Litwie gdzie m. in. miała możliwość zaprezentować się na profesjonalnej scenie z solówką własnego autorstwa "Speechless". 
Stypendystka programu Erasmus+, semestr zimowy na Litwie na Uniwersytecie w Kłajpedzie na wydziale tańca. 
W roku 2008 - 2010 była uczestniczką Studia Teatru Fizycznego, działającego przy Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu. W roku 2013 – 2015 należała do grupy cyrkowej Carnival działającej w Łodzi, gdzie odkryła w sobie pasję do tańca w powietrzu i rozpoczęła pierwsze prezentacje tej techniki przed publicznością. 
W roku 2015 ukońcyła kurs dokształcający 40 godzin z Choreoterapii w Fabryce Kreatywności i Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. 
W 2016 roku wzięła udział w 16 godzinnym kursie instruktorskim aerial jogi w Fitology w Warszawie. 
Uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Miasto Projekt "Aerial Training in Social Circus", Aerials in social work’ workshop in Budapest in the frame of Social Circus without Borders, Visegradian project, (Taniec w powietrzu w pracy socjalnej, warsztaty w Budapeszcie w ramach projektu Cyrk społeczny bez granic, projekt Wyszehradzki), który odbył się w Inspiral Circus Space. Szkolenie prowadziła Isabel Van Maele, nauczycielka zajęć cyrkowych z Leuven, Belgia. 
Trenuje taniec w powietrzu na szarfach i kole w klubie SK – Talent w Katowicach. 
Tancerka zespołu art

Na co dzień współpracuje z Fabryką Kreatywności w Chorzowie, Fundacją w Każdym Wieku w Chorzowie i Stowarzyszeniem św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej jako instruktor tańca, pracując z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami.
Obecnie związana z Art Color Ballet i Operą Śląską w Bytomiu.

zobacz więcej


jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012