Grażyna Szafraniec

Posiada doświadczenie w realizacji projektów artystyczno-terapeutycznych dla dzieci 
z zaburzeniami rozwoju. Jest jurorem i konsultantem na Festiwalach Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Należy do Śląskiego Nieprzetartego Szlaku - prowadziła warsztaty dla instruktorów arteterapii. 
Brała udział w licznych projektach badawczych, była organizatorem konferencji popularyzujących twórczość osób niepełnosprawnych. Współpracowała z wieloma szkołami, ośrodkami terapeutycznymi dla dzieci i dorosłych, z Akademią Muzyczną, Muzeum Śląskim, Biblioteką Śląską, Śląską Biblioteką Terapeutyczną. 
Pracuje jako diagnosta i terapeuta w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Alter" w Chorzowie. Członek Rady Programowej Śląskiego Centrum Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Organizator Przeglądów Teatralnych i Poetyckich. 
Jest autorką publikacji z dziedziny diagnostyki, terapii i arteterapii. 

Zajmuje się diagnozowaniem problemów rozwojowych dzieci. Prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci, także z wykorzystaniem metod i technik niewerbalnych. 

Autorka m. in. książki "Malowanie palcami- analiza diagnostyczna". Uniwersytet Śląski, Katowice 2012. Realizuje projekty arteterapeutyczne dla dzieci. Prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju. 

Zainteresowania badawcze: 
Diagnozowanie poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci 
Diagnoza dojrzałości szkolnej Diagnozowanie przyczyn trudności w uczeniu się 
Terapia pedagogiczna dla dzieci 
Arteterapia 
Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w uczeniu się 
Zaburzenia emocjonalne u dzieci 
Mutyzm selektywny 
Nadpobudliwość psychoruchowa 
Praca z dziećmi z Syndromem Zaburzeń Autystycznych (ASD) 
Terapia zabawą 
Agresja u dzieci 
Zaburzenia zachowania 
Reedukacja matematyczna 
Terapia dysleksji i dyskalkulii 
Twórczość artystyczna osób niepełnosprawnych.

Zobacz więcej - Grażyna Szafraniec
ARTETERAPIA - Studia podyplomowe

TERAPIA ZAJĘCIOWA - Studia podyplomowe

COACHING w zdrowiu i terapii - studia podyplomowe

ARTETERAPIA - Kurs 120 godzin

ARTETERAPIA - Kurs metodyczny z superwizją 120 godzin

PLENER MALARSKI - wakacje inne niż zwykle

VEDIC ART - warsztat malarski

W KOBIECYM GRONIE - warsztaty uważności i relaksacji

SYLWOTERAPIA i TERAPIA LASEM - kurs i warsztaty wakacyjne

ZMALUJ COŚ.... czyli wakacje z farbą i pędzlem dla każdego

IKONOPISANIE - wczasy i kurs

WCZASY Z ARTETERAPIĄ

MAKRAMA - kurs 40 godz.

ARTETERAPIA w pracy z młodzieżą i dorosłymi - Kurs 40 godzin

CHOREOTERAPIA I TANIEC TERAPEUTYCZNY - Kurs 40 godzin

TEATR W EDUKACJI, PROFILAKTYCE I TERAPII - Kurs 40 godzin

Program 60+

AKADEMIA MENEDŻERA - Kurs 100 godzin

AKADEMIA COACHINGU - Kurs 100 godzin

AKADEMIA TRENERA - Kurs 100 godzin

PRAKTYK NLP - Kurs 60 godzin

MASTER NLP - Kurs 60 godzin

TRENER NLP - Kurs 100 godzin

---

SZKOLENIA BIZNESOWE

MODUŁ I - Budowanie relacji z klientem i pracownikami

MODUŁ II - Tajemnice skutecznej sprzedaży

MODUŁ III - Rozwój zawodowy pracowników

MODUŁ IV - Rozwój firmy, urzędu, organizacji

MODUŁ V - Nie tylko dla liderów

MODUŁ VI - Zanim zostaniesz pracownikiem

SZKOLENIA PEDAGOGICZNE

MODUŁ I - Dziecko zdolne w placówce edukacyjnej

MODUŁ II - Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MODUŁ III - Doskonalenie warsztatu pracy

MODUŁ IV - Rozwój zawodowy

MODUŁ V - Budowanie relacji z rodzicami i uczniami

MODUŁ VI - Rozwój osobisty

KONFERANSJER

DLA DZIECI: URODZINY, FESTYNY, OPIEKA

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR