Ewelina Dehn

Prowadzi zajęcia taneczne i teatralne w ramach projektów. 
Od 2015 roku prowadzi zajęcia z zakresu choreoterapii i teatroterapii w Fabryce Kreatywności w Chorzowie, Warszawie, Jeleniej Górze.

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012