Ewa Walasek - Grzegorzak

Jest opiekunem-specjalistą w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W swojej codziennej pracy z dziećmi w przedszkolu często wykorzystuje zróżnicowane metody aktywizujące i terapeutyczne. W kręgu jej zainteresowań znajdują się metody budzące zainteresowania muzyczne i muzyczno-ruchowe dzieci, zwłaszcza z elementami metody pedagogiki zabawy i Batti Strauss.Obecnie pracuje z dziećmi autystycznymi w szkole podstawowej w Chorzowie, realizując swoją pasję wspierania dzieci z zaburzeniami tego typu.


jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012