Anna Białoń (Nowak)

Brała udział w szkoleniu pierwszego stopnia z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Odbyła staż zagraniczny w Centrum Pedagogiczno-Teatralnym w Lingen i w Fachhochschule Osnabrück-Standort Lingen (kierunek: pedagogika teatru). Realizowała autorskie projekty teatralne (teatroterapeutyczne) z dziećmi oraz młodzieżą w szkołach i świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Przez kilka lat była związana zawodowo ze Śląskim Teatrem Tańca w Bytomiu.

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012