PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - Studia podyplomowe


Przygotowanie Pedagogiczne - 485 h (w tym 150 h praktyk) 

Organizator studiów: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi we współpracy z Fabryką Kreatywności w Chorzowie. 

Studia podyplomowe 3-semestralne. 
Liczba godzin: 350 + 150 godzin praktyki.   
Koszt studiów:  Cena: 2600 zł 
                       dla studentów i absolwentów AHE: 2340 zł

 
Miejsce: 
- Chorzów (centrum) 
- Warszawa (Żoliborz) 
- Jelenia Góra (Miłków)


Cel studiów  

Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Adresaci Przygotowanie pedagogiczne to studia podyplomowe, które kierujemy do obecnych lub przyszłych nauczycieli nie posiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.


Ramowy program: 

Warsztat umiejętności pedagoga 
Pedagogika ogólna 
Teoria wychowania 
Pedagogika społeczna 
Etyka pracy nauczyciela 
Profilaktyka w szkole 
Psychologia ogólna 
Psychologia rozwoju człowieka 
Psychologia wychowawcza 
Psychologia społeczna 
Psychopedagogika  SPE 
Diagnoza i terapia pedagogiczna 
Praktyka opiekuńczo-wychowawcza 
Metodologia badań pedagogicznych 
Podstawy dydaktyki: Dydaktyka ogólna 
Podstawy dydaktyki: Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej 
Metodyka nauczania: Dydaktyka twórczości w nauczaniu przedmiotowym 
Metodyka nauczania: Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotowym 
Metodyka nauczania Praktyka dydaktyczna 
EMISJA GŁOSU 
Edukacja w instytucjach kultury Bezpieczeństwo ucznia i edukacja dla bezpieczeństwa

Zajęcia prowadzone są w formie aktywizującej uczestników, warsztatowo, z zastosowaniem współczesnej wiedzy z zakresu uczenia się.
Zajęcia odbywają się 1 x w miesiącu.

Korzyści  

To, co podkreślają nasi absolwenci, to „dodatkowa furtka” , czyli możliwość nauczania tego, co już sami umieją. Oznacza to pracę w szkołach różnego typu – od szkoły podstawowej poczynając, a na szkole wyższej kończąc. Przygotowanie pedagogiczne jest także punktem wyjścia do specjalistycznych kierunków pedagogicznych, co również jest ważnym czynnikiem motywacyjnym naszych słuchaczy. Po ukończeniu studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego zamierzają rozpocząć studia podyplomowe z zakresu np. Edukacji przedszkolnej i założyć własne przedszkole, albo z zakresu Pedagogiki opiekuńczej i pracować na świetlicy szkolnej czy w domu dziecka. 

Przygotowanie pedagogiczne to duża dawka wiedzy pedagogiczno-psychologicznej przydatnej w planowaniu i urzeczywistnianiu własnego rozwoju, a także wykorzystywanej przez naszych słuchaczy w opiece i wychowaniu własnych dzieci.


jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012