3. Teatroterapia z elementami dramy

Cel warsztatu: Teatroterapia to spontaniczne przedstawienie teatralne, sprzyjające odreagowaniu stłumionych emocji, konfliktów. To koncepcja zakładająca wychowanie przez teatr. Jest rozumiana jako narzędzie do wewnętrznego wzrostu i wzbogacenia osobowości. Zapraszamy na warsztat, podczas którego poznasz techniki pracy oraz konkretne ćwiczenia, które możesz w przyszłości wykorzystać w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. To wprowadzenie do zagadnienia.

Program:
1. Czym jest teatroterapia.
2. Rodzaje teatroterapii.
3. Wpływ teatroterapii na rozwój i zmianę zachowań.
4. Formy aktywności teatralnej.
5. Ćwiczenia - indywidualne, zespołowe i grupowe.

Czas: 4 godz.
Cena: 85 zł / osobę
< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012