3. Budowanie profesjonalnego wizerunku i wystąpienia publiczne

Celem treningu jest wypracowanie własnego stylu prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych z wykorzystaniem wiedzy na tema oddziaływania mowy ciała i przekazu niewerbalnego. W czasie Kursu opanujesz sztukę płynnego mówienia i wprowadzania elementów zwiększających atrakcyjność twojej wypowiedzi. Trening zawiera elementy takie jak opanowanie stresu, kotwiczenie stanów emocjonalnych i wybrane aspekty języka perswazji. Budowanie profesjonalnego wizerunku oparte jest na wykorzystaniu indywidualnych zasobów (umiejętności i cech charakterystycznych) uczestników.

Program:
1. Wystąpienia publiczne – wstęp do tematu.
2. Wizerunek – wygląd, ubranie, biżuteria, kolory.
3. Podstawy mowy ciała - co zrobić z rękami - jak nawiązywać kontakt wzrokowy - błędy mowy ciała.
4. Emisja głosu, dykcja, płynność mówienia.
5. Wystąpienia zespołowe (w parach, trójkach, indywidualnie).
6. Łączenie cech indywidualnych uczestników z podstawowymi zasadami budowania pozytywnego
    wizerunku i nawiązywania relacji z klientem i grupą – praca z kamerą.
7. Analiza nagrań, informacje do pracy nad autowizerunkiem.
8. Indywidualne prezentacje uczestników.

< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR