2. Zasady przywództwa czyli jak stać się dobrym i charyzmatycznym liderem

Celem szkolenia jest poznanie czynników decydujących o sukcesie pracy z ludźmi i pozwalających doskonalić umiejętności zarządzania sobą. Poznawanie rzeczywistości, koncentracja na priorytetach, dostrzegania błędów to czynniki decydujące o osiągnięciach przywódcy. Uczestnicy szkolenia będą mieli również okazję do poznania swoich mocnych stron.

Program:
 1. Prawo znaczenia – czym jest i dlaczego jest tak ważne dla osiągnięcia sukcesu zespołu.
 2. Zarządzanie sobą zamiast zarządzania czasem.
 3. Kluczowe momenty i sposób podejmowania decyzji.
 4. Przyjmowanie krytyki, rady.
 5. Dostrzeganie rzeczywistości. Pytania pozwalające zdefiniować rzeczywistość.
 6. Osiąganie sukcesu w ponoszeniu porażek.
 7. Zarządzanie życiem – świadomość upływu czasu i konieczności dokonywania wyborów.
 8. Czym jest strefa komfortu.
 9. Prowadzenie skutecznych zebrań z pracownikami.
10. Już dziś doceń wartość tego co po sobie zostawisz.

< powrót

posiada Akredytację
wpis do RIS
wpis do BUR