6. Budowanie zespołu, warsztat integrujący – pracowników, klasę, grupę

Cel warsztatu: podczas tego warsztatu dowiesz się jak zintegrować grupę osób z którymi pracujesz. Dzięki temu grupa będzie lepiej porozumiewała się pomiędzy sobą, sprawniej pracowała i osiągała lepsze wyniki. Integracja zespołu może też zapobiegać konfliktom. Proponowane zabawy i ćwiczenia pomogą wyłonić naturalnych liderów oraz określić pozycję poszczególnych osób w danej grupie.


Czas: 4 godziny
Cena: 85 zł/osobę
< powrót

jest wpisana do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Katowicach
pod nr  2.24/00008/2012